VVSK svarstė, ar tikslinga unifikuoti savivaldybių administracijų struktūras

2016-04-20

Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas (VVSK) konstatavo, kad šiuo metu nėra tikslinga nustatyti teisinį reguliavimą, pagal kurį savivaldybių administracijose būtų sudaromi unifikuoti struktūriniai padaliniai ar steigiamos unifikuotos  pareigybės.

Tokį sprendimą komitetas priėmė atsižvelgęs į Vidaus reikalų ministerijos balandžio 13 d. VVSK posėdyje pateiktą informaciją. Posėdžio metu vykusioje diskusijoje su Vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovais buvo pažymėta, kad šiuo metu kai kurie įstatymai įpareigoja savivaldybes įsteigti konkrečias pareigybes valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti. Be to, savivaldybių administracijų darbuotojų skaičių iš dalies taip pat reguliuoja valstybės institucijos, tvirtindamos valstybinėms funkcijoms įgyvendinti skirtų lėšų apskaičiavimo metodikas. Pažymėta, kad savivaldybės yra skirtingos tiek savo dydžiu, tiek savivaldybės gyventojų skaičiumi, tankumu ir vyraujančia gyventojų ekonomine veikla.

Atsižvelgiant į tai, komitetas pasiūlė Vidaus reikalų ministerijai papildomai įvertinti galimybes nustatyti pavyzdines unifikuotas savivaldybių administracijų struktūras pagal savivaldybių grupes, įvertinant pastaraisiais metais įvykusius gyventojų skaičiaus savivaldybių teritorijose pokyčius ir užtikrinant savivaldybėms priskirtų funkcijų įgyvendinimo kokybę.

VVSK biuro patarėja
Jurgita Marcinkutė tel. (8 5) 239 6804, el. p. jurgita.marcinkute@lrs.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.