Teismas: Aplinkos ministerijos reikalavimas sumokėti 0,5 mln. eurų iš asociacijai EEPA suteiktos banko garantijos yra teisėtas ir pagrįstas

2016-04-22

Vakar Vilniaus apygardos administracinis teismas (Teismas) atmetė asociacijos EEPA skundą, kuriuo pastaroji prašė panaikinti Aplinkos ministerijos reikalavimą sumokėti daugiau kaip 570 tūkst. eurų į valstybės biudžetą.

Praėjusių metų gegužės mėn. Aplinkos ministerija kreipėsi į „Danske Bank“ Lietuvos filialą, prašydama sumokėti šio banko asociacijai EEPA suteiktos garantijos dalį, t. y. 570 711,53 Eur į valstybės biudžetą, kadangi asociacija neįvykdė Vyriausybės nustatytų elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų tvarkymo užduočių ir taip pažeidė Atliekų tvarkymo įstatymu nustatytas pareigas.

Teismas 2016-04-21 sprendime pabrėžė, kad atliekų tvarkymo sistema grindžiama gamintojo (importuotojo) atsakomybės principu. Remiantis šiuo principu, gamintojams ir importuotojams teisės aktuose yra įtvirtintos pareigos ir užduotys, kurias keldama valstybė siekia užtikrinti, kad įvežamos ar pagaminamos atliekos būtų tinkamai surinktos ir sutvarkytos ir tokiu būdu išvengta neigiamo atliekų poveikio aplinkai bei žmonių sveikatai.

Sprendime konstatuota, kad asociacija EEPA norėdama vykdyti Vyriausybės nustatytą antrąjį EEĮ atliekų tvarkymo užduoties variantą (tvarkyti 40 proc. EEĮ atliekų nuo viso per metus į rinką patiekto EEĮ kiekio), turėjo įrengti ir tinkamai eksploatuoti ne mažiau kaip 93 priėmimo vietas, apie kiekvieną priėmimo vietą informuodama visuomenę kiekvieną ketvirtį ne rečiau kaip 4 kartus per metus. Sprendime padaryta išvada, kad kad asociacija „EEPA“ visuomenę tinkamai informavo tik apie 87 priėmimo vietas, todėl asociacija „EEPA“ tinkamai neeksploatavo reikiamo priėmimo vietų skaičiaus ir turėjo vykdyti pirmąjį Vyriausybės nustatytą elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties variantą (sutvarkyti ne mažiau kaip 50 procentų EEĮ atliekų). Teismas konstatavo, kad asociacija „EEPA“ neįvykdė ir Vyriausybės nustatyto EEĮ atliekų tvarkymo pirmojo užduoties varianto, kurį sudaro tik kiekybinė 50 proc. užduotis.

Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatavo, kad Aplinkos ministerijos reikalavimas mokėti pagal banko garantiją yra teisėtas ir pagrįstas.

Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Simona Liaudanskytė
Ministro patarėja viešųjų ryšių klausimais
LR Aplinkos ministerija
(5) 2663661, mob.tel. 8 (675) 82090
simona.liaudanskyte@am.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.