Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Generalinė asamblėja: išrinktas rūmų prezidentas, nauja taryba, patvirtintos veiklos gairės

2016-02-29

Didžiausia Kauno ir Marijampolės regionų verslo organizacija – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai vasario 25 d. vykusios Generalinės asamblėjos metu išrinko prezidentą ir naujos sudėties rūmų tarybą bei patvirtino strategines veiklos gaires iki 2019 m. Rūmų misija – įgyvendinti verslo savivaldą – nekinta nuo 1599 m. Ji vykdoma trimis kryptimis: atstovaujant bendriesiems verslo interesams, buriant verslo bendruomenę ir skatinant verslų plėtrą Kauno ir Marijampolės regionuose.

Generalinėje asamblėjoje, kurioje dalyvavo 235 delegatai, patvirtinta rūmų vizija: tai pagrindinė verslo įmones bei mokslo ir studijų institucijas burianti, jų bendriesiems interesams atstovaujanti ir juos ginanti regiono verslo savivaldos institucija; atsakingai veikiantis valstybės valdymo institucijų ir piliečių savivaldos socialinis-ekonominis partneris; tikslingas verslo konkurencingumo palaikymo paslaugas kokybiškai teikianti organizacija; konstruktyviai, lanksčiai bei efektyviai veikianti, nuolat besimokanti, puoselėjanti bendruomeniškumo kultūrą bei palaikanti solidų rūmų įvaizdį institucija.

Per ateinančius ketverius metus numatoma tęsti konstruktyvų bendradarbiavimą su Kauno ir Marijampolės regionų savivaldybėmis atstovaujant bendriesiems interesams ir sprendžiant visuomenei svarbius socialinius klausimus, ugdyti motyvuotą narystę rūmuose, teikti paslaugas verslui atsižvelgiant į narių poreikius ir interesus.

Rūmų prezidentas, UAB „Novameta“ valdybos pirmininkas Benjaminas Žemaitis pristatė 2012–2015 m. veiklos ataskaitą, pabrėždamas socialinės atsakomybės, motyvuotos narystės ir reputacijos svarbą organizacijos veikloje.

Rūmų veikla per pastaruosius ketverius metus atspindima prieš asamblėją išleistame 176 puslapių leidinyje – ataskaitoje.

Pristatydamas B. Žemaičio kandidatūrą antrai prezidento kadencijai, UAB „Liuks“ generalinis direktorius Zigmantas Dargevičius pabrėžė, kad rūmų prezidentas nuosekliai ir demokratiškai vadovavo tarybos veiklai, aktualizavo prezidiumo darbą, todėl klausimai į tarybos darbotvarkes patekdavo geriau parengti, o sprendimai pasiekdavo taikinius Vyriausybėje ir savivaldybėse. Per kadencinį laikotarpį rūmų prezidentui B. Žemaičiui teko bemaž dvejus metus rotaciniu būdu pirmininkauti Kauno m. Verslo tarybai. Reikšmingas prezidento asmeninis indėlis į rūmų bendruomenės plėtrą ir konsolidaciją, bendruomenės santykių kultūrą. Prezidentas organizavo aktyvų verslo aplinkos problemų nagrinėjimą ir rūmų atstovavimą teisėkūros procesuose (svarstant ir teikiant pasiūlymus teisės aktų rengėjams. B. Žemaitis plačiai, daugiau kaip 160 kartų, atstovavo rūmų nariams visais lygmenimis, efektyviai reprezentavo rūmus ir regioną, priėmė daugelio šalių ambasadorius.

Po diskusijų už B. Žemaičio kandidatūrą balsavo 204 asamblėjos delegatų. Pirmą kartą Kauno PPA rūmų istorijoje jam įteiktos prezidento regalijos – aukso spalvos grandinė su rūmų simbolika, sukurtos 2016 m.

Asamblėjoje išrinkti penki nauji viceprezidentai. Jais tapo UAB „Aurita“ vadovė Vaida Butkuvienė, UAB „Dinaka“ direktorius Vytas Čičelis, UAB „Liuks“ generalinis direktorius Zigmantas Dargevičius, UAB „SDG“ generalinis direktorius Eduardas Jasas ir UAB „Serfas“ direktorius Saulius Valunta.

Rūmų taryba atnaujinta trečdaliu.  

Visuotinis rūmų narių susirinkimas taip pat patvirtino rūmų veiklos 2015–2019 m. strategines gaires ir organizacijos biudžetą ateinantiems ketveriems metams.

Pirmajame naujos kadencijos tarybos posėdyje rūmų generaliniu direktoriumi paskirtas Vytautas Šileikis, vadovaujantis rūmams nuo 1992 m. pabaigos.

 

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.