Išmanioji praktika: verslumas aukštajame moksle

2016-02-10

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai vykdo naują „Erasmus+“ strateginės partnerystės projektą, skirtas išmaniajai praktikai – novatoriškai, inovatyviai praktikai, gerinančiai studentų verslumo, įsidarbinimo gebėjimus ir ruošiančiai juos darbo rinkai.
Projekto tikslas – didinti aukštojo mokslo kokybę, kad studentai įgytų tinkamesnius įsidarbinimo gebėjimus ir būtų labiau pasirengę darbo rinkai. Projektu siekiama stiprinti bendradarbiavimą tarp universitetų ir įmonių bei kitų socialinių partnerių, skatinant jaunimą įgyti naujų įgūdžių, formuojančių  asmens verslumą.
Rengėjai remiasi novatorišku požiūriu į praktikas – taikomas į praktinę veiklą arba darbą integruotas mokymasis, komandinis darbas, įvairūs praktikos scenarijai, teorijos ir praktikos integravimas per problemų sprendimą ir kiti metodai, leidžiantys plėtoti profesinės karjeros valdymui arba įsidarbinamumui naudingas kompetencijas.
Planuojama išanalizuoti gerąją patirtį apie novatoriškas praktikas aukštajame moksle, išbandyti išmaniosios praktikos metodiką su kiekvienos projekto dalyvių šalies studentais, parengti išmaniosios praktikos rezultatų vadovą. Projekte siekiama tobulinti tiek studentų praktinius įgūdžius, tiek dėstytojų verslumo ir įmonių atstovų mentorystės gebėjimus.
Mažiausiai 36 studentai, 16 dėstytojų ir 12 mentorių (atstovai iš verslo įmonių) tiesiogiai dalyvaus projekto veiklose. Daugiau nei 200 projekto tikslinės grupės narių dalyvaus įvairiuose sklaidos  renginiuose.
„Platesne prasme projektas teigiamai prisidės prie ES politinių klausimų sprendimo: aukštojo mokslo kokybės ir modernizavimo, jaunimo nedarbo mažinimo, verslumo įgūdžių vystymo, aukštojo mokslo  ir verslo bendradarbiavimo. Išmaniosios praktikos metodika skatins pokyčius ir naujoves, mokslo ir verslo sinergiją“, – sako projekto rengėjai.
„Erasmus+“ strateginės partnerystės projektą „Išmanioji praktika: verslumo įgūdžių gerinimas aukštajame moksle“ („Smart Practice – Empowering Entrepreneurial Skills in Higher Education“,  Nr. 2015-1-LT01-KA203-013477) nuo rugsėjo 1 d. įgyvendina Kauno PPAR ir  VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto Vadybos katedra, Socialinių mokslų fakulteto Edukologijos katedra ir VšĮ Verslo praktikų centras.
Projektą vykdo šeši partneriai iš keturių Europos šalių. Projekto koordinatorius – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Lietuva); projekto partneriai: VDU (Lietuva); Kipro europinis universitetas (Kipras); konsultavimo ir mokymų organizacija „Eurosuccess Consulting“ (Kipras); Laplandijos taikomųjų mokslų universitetas (Suomija) ir Veronos universitetas (Italija).

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai

 

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.