Lietuviai kurs Butano reagavimo į kibernetinės saugos incidentus tarnybą

2015-09-22

NRD CS kartu su kitomis “INVL Technology“ valdomomis bendrovėmis Norway Registers Development AS ir BAIP pasirašė sutartį su Butano Karalystės vyriausybės Informacinių technologijų ir telekomunikacijų departamentu prie Informacijos ir komunikacijos ministerijos. Įmonės teiks konsultacijas ir padės šalies vyriausybei sukurti nacionalinę reagavimo į kibernetinės saugos incidentus tarnybą BtCIRT, taip pat nustatyti bei apsaugoti ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros objektus.

„Butano Karalystės vyriausybė kuria IRT ir žiniomis paremtą visuomenę, kuri nuolat mokosi ir, įkvėpta bendrosios nacionalinės laimės filosofijos, sėkmingai įgyvendina plėtros politikos tikslus. Informacinių technologijų ir telekomunikacijų departamentas prie Informacijos ir komunikacijos ministerijos vykdo įvairias iniciatyvas, skirtas tokios visuomenės sukūrimui Butane. Diegiame kritinę IRT infrastruktūrą, siekiame pagerinti jos prieinamumą, plėtoti ir skatinti taikomosios programinės įrangos naudojimą. Departamentas siekia užtikrinti šalies ekonomikos vystymąsi transformuojant Butaną į IRT ir žiniomis paremtą ekonomikos centrą. Kibernetinė sauga bei nacionalinio BtCIRT įsteigimas yra būtini Butano skaitmeninės ekonomikos brandos ir stabilumo užtikrinimui“, teigia Informacinių technologijų ir telekomunikacijų departamento direktoriaus pareigas einantis Jigme Tenzing.

Projekto tikslas yra veikiančio BtCIRT sukūrimas Informacinių technologijų ir telekomunikacijų departamente prie Informacijos ir komunikacijos ministerijos - informacijos srautų koordinavimui, kibernetinių grėsmių valdymui, reagavimui į atakas bei kibernetinės saugos stiprinimui šalyje. BtCIRT veiks kaip patikimas centrinis kibernetinės saugos koordinatorius, kurio paskirtis – identifikuoti, apginti, reaguoti ir suvaldyti kibernetines grėsmes.

„Padėsime įkurti efektyviai veikiantį nacionalinį CIRT Butane, pritaikytą šalies kibernetinės saugos poreikiams bei remiantį jos skaitmeninės politikos įgyvendinimą. Mūsų praktinis požiūris į užduotį yra paremtas gerosios praktikos metodologijomis, technologinėmis žiniomis bei patirtimi. Tikime, kad projekto sėkmei lemiamos įtakos turės nacionalinio CIRT įgaliojimų praplėtimas, kibernetinės saugos procesų ir technologijų sustiprinimas bei kompetentingos susiinteresuotų šalių bendruomenės subūrimas“, komentavo Dr. Vilius Benetis, NRD CS direktorius.

Projektas apima BtCIRT ir kritinės infrastruktūros poreikių analizę, techninės ir programinės įrangos architektūros paruošimą, diegimą, procesų ir procedūrų parengimą bei mokymus pilnavertei BtCIRT veiklai užtikrinti.

Sutarties vertė 150.489 USD (įskaitant visus vietinius netiesioginius mokesčius). Projektą vykdo Butano Karalystės vyriausybės Informacinių technologijų ir telekomunikacijų departamentas prie Informacijos ir komunikacijos ministerijos.

 

UAB NRD CS yra technologinių kibernetinės gynybos konsultacijų, reagavimo į saugos incidentus bei taikomųjų mokslinių tyrimų įmonė. Bendrovės klientai - vyriausybės,  teisėsauga, nacionaliniai ryšių reguliatoriai, organizacijų saugos padaliniai. NRD CS taip pat įgyvendina Norway Registers Development AS misiją sukurti saugią skaitmeninę aplinką šalims, vyriausybėms, verslams ir gyventojams bei prisideda prie Critical Security Controls for Effective Cyber Defence ir kitų kibernetinės saugos metodikų vystymo.

Norway Registers Development AS (NRD AS) yra konsultacinė IT paslaugų įmonė, kurios pagrindinė kompetencija – nacionalinių registrų ir kitų e. valdymo sprendimų vystymas. NRD apjungia gebėjimus, reikalingus sėkmingų verslo aplinkos gerinimo reformų besivystančiose šalyse įgyvendinimui, gaunant reikšmingus rezultatus, pripažįstamus vietos ir tarptautinės bendruomenės. NRD buvo įkurta Norvegijoje 1995 metais.

UAB BAIP – kritinės IT infrastruktūros paslaugų bendrovė, teikianti informacinių sistemų atsparumo ir mobiliųjų įrenginių valdymo paslaugas didžiausiems IT naudotojams bei viešojo sektoriaus organizacijoms. BAIP yra strateginė IT infrastruktūros architektūros partnerė, turinti didelės apimties projektų įgyvendinimo patirties bei padedanti organizacijoms įsidiegti veiklos tęstinumą užtikrinančius procesus ir technologijas.

Įmonės yra valdomos Nasdaq Baltic listinguojamos investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės AB „INVL Technology“, kurios įmonės veikia klasterio pagrindu ir įgyvendina bendrus projektus daugiau kaip 50-yje pasaulio šalių.

Gabrielė Tilvikaitė
Rinkodaros vadybininkė
INVL Technology, AB
Mobile.: +370 662 06998

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.