Seimo Antikorupcijos komisijos iniciatyva teisėsaugos institucijos susidomėjo veislininkystės veiklai skiriamų valstybės lėšų dalybomis

2015-07-29

Seimo Antikorupcijos komisijos iniciatyva teisėsaugos institucijos susidomėjo veislininkystės veiklai skiriamų valstybės lėšų dalybomis. 2015 m. liepos 23 d. Specialiųjų tyrimų tarnyboje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl piktnaudžiavimo (Baudžiamojo kodekso 228 straipsnio 1 dalis).

2010 m. asociacijų finansavimą (valstybės lėšų skirstymą) gyvulių veislininkystės veiklai pavesta vykdyti vienai iš asociacijų – Žemės ūkio rūmams. Pasak Lietuvos arklių augintojų asociacijos, nuo to momento lėšos pradėtos skirstyti be aiškių kriterijų, terminų ir galimai korumpuotai.

Dar 2014 m. liepos mėnesį Valstybės kontrolė konstatavo, kad  Žemės ūkio ministerijos priimtos priemonės, vykdant ankstesnių auditų metu teiktas rekomendacijas dėl paramos veislininkystei skyrimo, neužtikrino skaidraus pagalbos veislininkystės institucijoms lėšų skyrimo ir teisėto, efektyvaus šių lėšų panaudojimo.

Seimo Antikorupcijos komisija kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą prašydama atlikti pagalbos veislininkystei teisinio reglamentavimo antikorupcinį vertinimą.

Atlikusi antikorupcinį vertinimą, Specialiųjų tyrimų tarnyba nustatė, kad į Valstybės kontrolės pastabas atsižvelgta tik iš dalies. Be to, Specialiųjų tyrimų tarnyba pateikė savo pastabas ir pasiūlymus.

Seimo Antikorupcijos komisija aiškinosi ar dėl teisinio reglamentavimo neaiškumo ir neišsamumo buvo sudarytos sąlygos piktnaudžiauti suteiktais įgaliojimais skirstant paramą veislininkystei: ar buvo delsiama pervesti paramos lėšas, reikalaujama sudaryti fiktyvias paslaugų teikimo sutartis, o asociacijoms, kurios atsisakydavo pasirašyti fiktyvius paslaugų pagal minėtas sutartis suteikimo aktus, grasinama nepervesti veislininkystės paramos lėšas.

Komisijos pirmininkas Vitalijus Gailius
tel. (8 5) 239 6640

 

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.