LRS Kaimo reikalų komiteto pranešimas: aptartos aukštos kvalifikacijos specialistų žemės ūkiui rengimo problemos

2011-05-11

Gegužės 11 d. bendrame Kaimo reikalų ir Švietimo, mokslo ir kultūros komitetų posėdyje buvo išklausyta Lietuvos žemės ūkio universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos informacija ir pasiūlymai.

Posėdyje buvo konstatuota, kad trūksta aukštos kvalifikacijos specialistų žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, aptartos šių specialistų rengimo problemos. Pasiūlyta Švietimo ir mokslo ministerijai rengiant Tikslinio studijų finansavimo tvarką atsižvelgti į žemės ūkio specialistų poreikį ir numatyti efektyvesnį valstybės finansavimą.

Komitetas apsvarstė ir pritarė Žuvininkystės įstatymo 7, 9 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIP-539.

Apsvarstytas Alkoholio kontrolės įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo III skyriaus penktuoju skirsniu ir 34(2) straipsniu įstatymo projektas Nr. XIP-1808. Šiuo projektu siekiama įstatymiškai nustatyti pažymėjimų, suteikiančių teisę įmonėms dalyvauti vyno kilmes etilo alkoholio, skirto bioetanolio gamybai, pardavimo konkursuose. Komitetas iš esmės pritarė įstatymo projektui ir pasiūlė pagrindiniam - Aplinkos apsaugos - komitetui jį tobulinti atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento, Europos teisės departamento ir komiteto išvadas.

Komiteto pirmininko pavaduotojo Jono Stanevičiaus pasiūlymu aptarta labai smulkių ir smulkių ūkininkų ūkių mokesčių mokėjimo tvarka ir pasiūlyta Žemės ūkio rūmams ir Lietuvos ūkininkų sąjungai aptarti galimybes siekiant tobulinti šių ūkių apmokestinimą.

Posėdyje apsvarstyti Seimo narių Vytauto Kurpuveso ir Albino Mitrulevičiaus pasiūlymai Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr.XIP-1375(2), kuriems komitetas nepritarė.

Komitetas išklausė Žemės ūkio ministerijos viceministro Mindaugo Kuklieriaus informaciją dėl kompensacinių išmokų už ūkininkavimą mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse. Kompensacinėms išmokoms 2011 metams skirta 141 mln. Lt. Numatoma didelio nepalankumo vietovėse mokėti 260 Lt/ha, mažo nepalankumo vietovėse – 195 Lt/ha, tačiau galutinis sprendimas dėl išmokų dydžio bus priimtas įvertinus prašomą 2011 m. paramos sumą. Taip pat viceministras kalbėdamas apie ateinančių metų perspektyvas pažymėjo, kad 2012 m. šioms išmokoms dar bus mokama iš esamo finansinio periodo voko, o 2013 m. – svarstoma galimybė mokėti iš būsimo 2014 – 2020 m. finansinio periodo lėšų.

Kaimo reikalų komiteto biuro padėjėja Gintarė Rimeisienė (tel. 85 239 6765 el. p. gintare.rimeisienė@lrs.lt)

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.