Lietuvos verslo organizacijos ir kitos įstaigos gali pretenduoti į Europos Komisijos lėšas verslumui skatinti

2015-04-28

Ūkio ministerija kviečia aukštąsias mokyklas, profesinio mokymo įstaigas, verslo asociacijas, paramos verslui organizacijas ir kitus asmenis teikti paraiškas gauti finansavimą ir tapti Lietuvos kontaktiniais punktais įgyvendinant programą „Erasmus jauniesiems verslininkams“. Iš viso pagal Europos Komisijos 2014–2020 m. įmonių konkurencingumo ir mažųjų ir vidutinių įmonių programos (COSME) kvietimą per dvejus metus COSME programoje dalyvaujančioms valstybėms bus paskirstyta 6 mln. eurų.

Pagal šį kvietimą planuojama finansuoti 12 kontaktinių punktų steigimo projektų, vienam projektui Europos Komisija skirs iki 500 tūkst. eurų. Kontaktinis punktas – tai juridinis asmuo, į kurį būsimi ar nauji verslininkai gali kreiptis norėdami dalyvauti programoje „Erasmus jauniesiems verslininkams“. Kontaktinis punktas vertina verslininko pateiktą paraišką dalyvauti programoje, padeda rasti verslininką, pas kurį vyks stažuotis, taip pat teikia pagalbą Lietuvoje besistažuojantiems verslininkams iš kitų valstybių.

„Erasmus jauniesiems verslininkams“ – tai tarptautinė mainų programa, pagal kurią suteikiama galimybė būsimiems ar ne ilgiau nei 3 metus plėtojantiems verslą verslininkams nuo 1 iki 6 mėnesių mokytis iš patyrusių verslininkų kitose programoje dalyvaujančiose šalyse. Programos metu dalyviai lankosi pas patyrusius verslininkus ir taip įgyja gebėjimų, reikalingų verslui steigti ir plėtoti. Priimantysis verslininkas gauna galimybę bendradarbiauti su partneriais kitose šalyse, susipažinti su naujomis rinkomis, tarpusavyje keistis žiniomis ir patirtimi.

Tiek nauji, tiek patyrę verslininkai, norintys dalyvauti verslininkų mainų programoje, paraiškas galės teikti per pasirinktą vietos kontaktinį punktą, kuris yra patarėjas ir kontaktinis punktas viso proceso metu. Kontaktiniai punktai bus atrenkami Europos Komisijos skelbiamu kvietimu teikti paraiškas gauti paramą. Šiuo metu Lietuvoje veikia trys kontaktiniai punktai, į kuriuos gali kreiptis verslininkai, norintys dalyvauti programoje: Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla, UAB „Civitta“, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Kvietimą teikti paraiškas tapti kontaktiniu punktu ir visą susijusią informaciją galite rasti Europos Komisijos tinklapyje adresu http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/17051-cosme-04-2015.html#tab3. Paraišką elektroniniu būdu galima teikti iki 2015 m. birželio 3 d. 19 val.

COSME programoje dalyvauja 28 Europos Sąjungos (ES) valstybės, taip pat Turkija, Islandija, Juodkalnija, Albanija ir Makedonija. Iš COSME programos taip pat finansuojama Europos verslo ir inovacijų tinklui Lietuvoje atstovaujančių organizacijų, teikiančių nemokamas viešąsias paslaugas verslui, veikla.

Rūta Mikėnienė
Viešųjų ryšių ir protokolo skyrius
Tel. 8 706 64 704
El. p. ruta.mikeniene@ukmin.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.