Konferencijoje Seime bus aptartos mokslo periodikos galimybės ir problemos

2015-03-12

Pranešimas VIR

Kovo 18 d., trečiadienį, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas kartu su Lietuvos mokslo periodikos asociacija organizuoja konferenciją „Nacionaliniai mokslo žurnalai: kiekybė ir kokybė“. Renginys vyks Konferencijų salėje (Seimo III r.), pradžia – 9 val.

Konferencijos organizatoriai siekia pakviesti į bendrą diskusiją visas su Lietuvos mokslo žurnalais susijusias institucijas: Švietimo ir mokslo ministeriją, Lietuvos mokslo tarybą, Lietuvos mokslų akademiją, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centrą (MOSTA), universitetų atstovus, mokslo žurnalų leidėjus ir redaktorius, tiesiogiai susijusių projektų (Lituanistika, Elaba, Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas (MIDAS) atstovus.

Lietuvos mokslo leidinių atstovai konferencijoje aptars mokslo periodikos galimybes ir problemas. Taip pat į renginį pakviesti užsienio ekspertai, kurie pasidalys savo įžvalgomis dėl Lietuvos mokslo žurnalų kokybės ir jų galimybių sklandžiai integruotis į tarptautinę mokslo komunikaciją.

Programa

9–9.15 Sveikinimo žodžiai:

Audronė Pitrėnienė, Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė;

Rimantas Vaitkus, švietimo ir mokslo viceministras;

9.15–10 Lietuvos mokslo žurnalų reikšmė mokslinių tyrimų raidai.

Prof. Dainius H. Pauža, Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas;

Prof. Rūta Petrauskaitė, Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto pirmininkė;

10–10.40 Nacionaliniai žurnalai mokslo komunikacijoje: staigus šuolis į tarptautinę erdvę?

Prof. Ulfas Sandstriomas (Ulf Sandström), Karališkasis technologijų institutas (Švedija);

10.40–11.20 Scopus duomenų bazės strategija ir politika.

Dr. Vimas Mesteris (Wim Meester), Scopus duomenų bazės turinio strategijos vadovas (Nyderlandai);

11.20–12 Thomson Reuters žurnalų atranka ir pokyčiai: Lietuvos mokslas ir žurnalas Web of Science™  bazėje.

Dr. Gijomas Rivalis (Guillaume Rivalle), „Thomson Reuters“ Komunikacijos ir mokymų skyriaus Europai vadovas;

13–13.30 Lietuvos mokslų akademijos 2011–2013 metais vykdyto projekto „Periodinių mokslo leidinių leidyba“ patirtis.

Prof. Domas Kaunas, Lietuvos mokslų akademija;

Prof. Rimvydas Petrauskas, Lietuvos mokslo taryba;

13.30–14 Nacionaliniai mokslo žurnalai projekto „Lietuvos mokslo ir studijų stebėsena ir analizė pagal tarptautinius rodiklius“ kontekste.

Kristina Masevičiūtė, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras;

14–14.30 Nacionalinis mokslo duomenų archyvas MIDAS: ypatumai ir bendradarbiavimo galimybės.

Prof. Gintautas Dzemyda, dr. Saulius Maskeliūnas, Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas (MIDAS);

14.30–15 Lietuvos mokslo žurnalų atvirumo galimybės: „žaliasis kelias“ eLABa talpykloje.

Dr. Jūratė Kuprienė, dr. Žibutė Petrauskienė, eLABa;

15–16 Diskusija.

 

Eleonora Dagienė

Organizacinis komitetas

Mob. 8 699 80 155, el. paštas eleonora@serials.lt

Rūta Norkienė

Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto biuro patarėja

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.