Lietuva mokesčių srityje išlaikė savo pozicijas, skelbia "PwC" ir Pasaulio banko ataskaita "Paying Taxes 2015"

2014-11-25

Naujausioje Pasaulio banko grupės ir "PwC" parengtoje mokesčių mokėjimo ataskaitoje "Paying Taxes 2015" Lietuva bendrame reitinge užima 44 poziciją ir lyginant su pernai metais šalies reitingas sumažėjo viena pozicija. Lietuvą dėl atliktų mokesčių sistemos reformų aplenkė Armėnija (iš 73 į 41), Azerbaidžanas (iš 65 į 33) ir Bahamai (iš 47 į 31), o dėl mokesčių sistemos griežtinimo į žemesnes pozicijas nei Lietuva, nukrito Graikija (iš 41 į 59) ir Jordanas (iš 42 į 45). Dėl šių pozicijų pasikeitimų Lietuvos reitingas sumažėjo iš 43 į 44.
Estija šiais metais nukrito net per 12 pozicijų į 28-ą vietą, tuo tarpu Latvija - per 3 pozicijas į 24 vietą. Lietuva mokesčių sistemos palankumu lenkia tokias Europos valstybes kaip Austrija, Belgija, Vokietija, Lenkija, Rumunija ir Portugalija. Tuo tarpu Čekija, Serbija ir Ukraina net nepatenka į pirmąjį reitingo šimtuką.
"Šiuo metu Lietuva vis dar atsilieka nuo kaimynių Latvijos ir Estijos, kurios dėl palankesnės mokesčių aplinkos atrodo patraukliau. Vyriausybė turėtų imtis papildomų priemonių siekdama, kad Lietuva išliktu konkurencinga savo regione." - teigia "PwC" vadovaujančioji partnerė Lietuvoje Kristina Kriščiūnaitė. "Nepakanka tik išlaikyti dabartinę mokesčių sistemą, Lietuva turėtų ir toliau analizuoti, kokios yra mokesčių vystymosi tendencijos ir tobulinti šalies mokesčių sistemą, lengvinti mokesčių naštą bei mokesčių administravimą."
Bendras vidutinei įmonei tenkantis mokesčių tarifas Lietuvoje yra 42,6 proc., t.y. didesnis už pasaulio vidurkį (40,2 proc.) ir ES ir ELPA  regiono vidurkį (41 proc.). Iš kaimyninių valstybių Lietuvą pagal bendrą mokesčių tarifą lenkia Latvija, kurioje šis tarifas tesiekia 35 proc., tuo tarpu Estijoje bendras mokesčių tarifas yra didžiausias Baltijos šalyse - 49,3 proc.
"Lietuvoje vis dar išlieka aukštas darbo jėgos apmokestinimas. "SoDros" lubų nebuvimas turi neigiamos įtakos įmonių mokesčių naštai, kas mažina Lietuvos patrauklumą investuotojams, įdarbinantiems aukštą pridėtinę vertę kuriančius specialistus.Vertinant mokesčių mokėjimo lengvumą, įtakos turi tiek įmonių mokamų mokesčių tarifai, tiek ir mokesčių deklaravimų bei mokėjimų skaičius", - pažymi p. Kriščiūnaitė.
Remiantis tyrimo duomenimis, Lietuvoje mokesčių deklaravimui ir sumokėjimui vidutinei įmonei reikia mažiau laiko (175 val.) nei vidutiniškai Europoje ( 176 val.) ir pasaulyje (264 val.). Latvijoje tam sugaištama ženkliai daugiau laiko (264 val.), o Estijoje mažiau - tik 81 val.
Lyginant mokestinių įmokų skaičių, Lietuvoje jis siekia 11, t.y. mažesnis nei Europos regiono vidurkis (12,3), tačiau didesnis nei Latvijoje ir Estijoje (7).
Didžiausią mažų ir vidutinių įmonių mokamų mokesčių dalį, pagal "Paying Taxes 2015" ataskaitą sudaro darbo jėgai tenkantys mokesčiai (35,2 proc.). Darbo jėgai tenkančių mokesčių administravimui taip pat tenka ir didžiausia dalis laiko, skirto mokesčių atitikimui užtikrinti - 85 val.
Pasak Kristinos Kriščiūnaitės: "Lyginant su kitomis valstybėmis Lietuvos mokesčių sistema turi labai patrauklių ir konkurencingų mokesčių taisyklių ir lengvatų, pavyzdžiui, lengvata investicijoms ir lengvata mokslinei ir eksperimentinei plėtrai, toliau tobulinama elektroninio deklaravimo sistema. Siekiant išlaikyti gerą Lietuvos vertinimą, Lietuvos Vyriausybei reikėtų susilaikyti nuo verslui palankių mokestinių taisyklių ribojimo. Pavyzdžiui, mokestinių nuostolių perkėlimo apribojimas nuo 2014 metų tikėtina neigiamai paveiks Lietuvos vertinimą sekančioje "Paying Taxes" ataskaitoje."   
Įmonėms visame pasaulyje mažėja mokesčių sąnaudos ir mokestinių prievolių vykdymo našta
Ataskaitoje "Paying Taxes 2015" teigiama, kad praėjusiais metais mokesčių mokėjimas vidutinėms įmonėms visame pasaulyje tapo paprastesnis. Remiantis ataskaitos duomenimis laikas, reikalingas vidutinei įmonei mokesčiams sumokėti, praėjusiais metais sutrumpėjo keturiomis valandomis. Ataskaitoje taip pat nurodoma, kad praėjusiais metais sumažėjo tiek vidutinės įmonės sumokama mokesčių suma, tiek atliekamų mokestinių mokėjimų skaičius. Taigi, įmonėms visame pasaulyje mažėja mokesčių sąnaudos ir mokestinių prievolių vykdymo našta.
Ataskaitoje "Paying Taxes 2015" teigiama, kad bendras mokesčių tarifas, tenkantis standartinei įmonei (remiantis leidinio "Doing Business" metodologija), vidutiniškai sudaro 40,9 proc. nuo jos pelno, o per metus tokia įmonė atlieka 25,9 mokestinius mokėjimus ir sugaišta 264 valandas mokestinėms prievolėms įvykdyti. Per dešimt tyrimo metų 78 proc. iš 189 ataskaitoje vertintų šalių reikšmingas apmokestinimo tvarkos reformas atliko bent kartą. Laikas, reikalingas mokesčiams sumokėti, ir mokėjimų skaičius per dešimtmetį sumažėjo, kaip, beje, ir vidutinis bendras mokesčių tarifas. Didžiausias vidutinio bendro mokesčių tarifo sumažėjimas pastebėtas finansinės krizės metu, t. y. 2008-2010 m. - mokesčių tarifas šiuo laikotarpiu kiekvienais metais vidutiniškai mažėjo 1,8 procentinio punkto. 2011 m. tarifo mažėjimas pradėjo lėtėti.
Visas laikas, kurį vidutinė įmonė sugaišta mokesčių deklaravimui, vidutiniškai sutrumpėjo beveik savaite, o per dešimt tyrimo metų - per pusę. Tai liudija, kad visame pasaulyje plačiau naudojamos elektroninės dokumentų pateikimo ir mokėjimo sistemos. Iš 379 mokestinių reformų, paminėtų "Paying Taxes" ataskaitose nuo 2004 m., 105 yra susijusios su elektroniniu dokumentų pateikimu.
Pasak Pasaulio banko grupės Plėtros ekonomikos padalinio Pasaulinių rodiklių grupės direktoriaus Augusto Lopez-Claros: "Mokesčiai sudaro didelę dalį finansavimo, kurio reikia socialinėms programoms vykdyti ir ekonomikos augimui skatinti. Politikos rengėjai turi surasti tinkamą pusiausvyrą tarp mokesčių pajamų didinimo ir siekio užtikrinti, kad mokesčių tarifai ir mokestinių prievolių vykdymo našta nekliudytų užsiimti verslu ar neverstų jo atsisakyti. Esant ekonomikos nuosmukiui, šis pusiausvyros siekimas yra intensyvesnis: kai kurios valstybės išlaidos gali išaugti, tuo padidindamos spaudimą šalies biudžeto deficitui, dėl ko valstybei gali prireikti pasitelkti mokesčių politiką, kaip ekonomikos skatinimo priemonę."
"Naujausi "Paying Taxes" ataskaitos rezultatai rodo, kad daugelis šalių sėkmingai tęsia mokesčių reformas, tačiau dar daug ko turi nuveikti, norėdamos jas patobulinti ir supaprastinti. Mokesčių reforma dar kurį laiką išliks svarbiu klausimu viso pasaulio valstybėms. Sprendžiant šį klausimą, svarbu atsižvelgti į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos pasiūlymus dėl tarptautinės mokesčių sistemos modernizavimo, siekiant patenkinti šiandieninio globalaus verslo poreikius." - teigia Kristina Kriščiūnaitė "PwC" vadovaujančioji partnerė Lietuvoje.
Ataskaitoje "Paying Taxes 2015"  įvertinti visi privalomieji mokesčiai ir įmokos, kuriuos tiriamu laikotarpiu per metus turėjo sumokėti vidutinio dydžio įmonė. Įvertinti tokie mokesčiai ir įmokos: pelno mokestis, darbdavio mokamos įmokos į socialinio draudimo fondą ir kiti su darbo santykiais susiję mokesčiai, turto mokesčiai, nuosavybės perleidimo mokesčiai, dividendų mokestis, kapitalo prieaugio pajamų mokestis, finansinių sandorių mokestis, atliekų surinkimo mokesčiai, transporto priemonių ir kelių mokesčiai bei kiti smulkūs mokesčiai ir rinkliavos.
Daugiau informacijos apie ataskaitą galite rasti čia: www.pwc.com/payingtaxes.
Ataskaita "Paying Taxesヤ  yra Pasaulio banko grupės ataskaitos "Doing Business" dalis. Daugiau informacijos apie "Doing Business" ataskaitą galite rasti čia: www.doingbusiness.org

 Apie Pasaulio banko grupę

Pasaulio banko grupė yra viena iš didžiausių informacijos ir finansavimo besivystančioms šalims teikėjų pasaulyje. Ją sudaro penkios glaudžiai tarpusavyje susijusios institucijos: Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas (IBRD), Tarptautinė plėtros asociacija (IDA), Tarptautinė finansų korporacija (IFC), Daugiašalė investicijų garantijų agentūra (MIGA) ir Tarptautinis investicinių ginčų sprendimo centras (ICSID). Kiekvienos institucijos vaidmuo yra skirtingas kovoje su skurdu ir siekyje pagerinti besivystančiose šalyse gyvenančių žmonių gyvenimo kokybę. Daugiau informacijos galite rasti: www.worldbank.org, www.miga.org, ir www.ifc.org.

 Apie "PwC"

"PwC" firmos padeda organizacijoms ir fiziniams asmenims kurti vertę, kurios jie siekia. "PwC" firmų tinklas veikia 157 šalyse, kuriose dirba daugiau nei 184 000 žmonių, įsipareigojusių teikti kokybiškas audito, mokesčių ir konsultacijų paslaugas. Išsakykite rūpimus klausimus mums ir sužinokite daugiau, apsilankę mūsų svetainėje adresu www.pwc.com .

"PwC" vadinamas "PwC" tinklas ir (arba) viena ar daugiau šiam tinklui priklausančių firmų narių, kurių kiekviena yra atskiras ir savarankiškas juridinis vienetas. Išsamesnės informacijos ieškokite mūsų svetainėje adresu www.pwc.com/structure.
ᄅ 2014 UAB "PricewaterhouseCoopers". Visos teisės saugomos.

  Kristina Kriščiūnaitė
"PwC" vadovaujančioji partnerė Lietuvoje
 El. p. kristina.krisciunaite@lt.pwc.com
 Tel. 8 5 239 2365

 Agnė Barauskienė, Marketingo koordinatorė
El. p. agne.barauskiene@lt.pwc.com
 Tel. 8 6 867 5477   


 

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.