Vartai į Rusijos rinką per galines duris

2014-11-13

Rusijos importo draudimai pakoregavo ar dar pakoreguos ne vienos Lietuvos bendrovės planus, ypač tais atvejais, kai pagrindinė tokių įmonių veikla buvo nukreipta į dabar jau ribojamą produkcijos eksportą į Rusiją.

Vis dėlto, kol vienos įmonės skundžiasi ar ieško užtarimo valdžios institucijose, o kitos perorientuoja savo veiklą ir ieško naujų realizavimo galimybių bei naujų – stabilesnių ir patikimesnių rinkų, kai kurios įmonės randa būdų, kaip išvengti paskelbtų ribojimų ir toliau turėti priėjimą prie Rusijos rinkos.

Kaip bebūtų keista, šiam tikslui gali pasitarnauti kaimyninė Baltarusija.

Vartai į Rusiją

Būdama 2010 metais pradėjusios veikti Rusijos, Baltarusijos ir Kazachstano muitų sąjungos nare, Baltarusija gali tapti vartais į Rusijos rinką, užtikrindama, kad prekės, anksčiau tiesiogiai vežtos į Rusiją, ten pakliūtų per Baltarusijos tarpininkus.

Žinoma, yra įvairių sąlygų ir reikalavimų. Muitų sąjungoje prekės gali laisvai judėti iš vienos valstybės į kitą, jei jų kilmės šalis yra viena iš Muitų sąjungos valstybių. Tai reiškia, kad jei Baltarusija yra laikoma sūrio, obuolių, automobilių ar kitų prekių kilmės šalimi, tokioms prekėms nebėra jokių ribojimų pakliūti į Rusijos rinką.

Pagal Muitų sąjungos šalių susitarimą, kuris Baltarusijoje įsigaliojo 2012 metais, Baltarusija kilmės šalimi gali būti laikoma tik tuomet, jei jos teritorijoje produktas buvo visiškai pagamintas arba atitinkamai apdorotas ar perdirbtas. Prekių kilmės šalis kriterijais nustatomos ir tais atvejais, kai gamyboje naudojamos prekės iš trečiųjų šalių – ES, JAV ar kitų.

Perklijuoti etikečių neužteks

Pirmoji sąlyga, norint įgyti vadinamąjį pakankamo apdorojimo ar perdirbimo kriterijų yra patvirtinimas, kad dėl taikytų apdorojimo ar perdirbimo procedūrų pasikeičia konkrečios prekės identifikacinis kodas – pagal Muitų sąjungos prekių nomenklatūrą pasikeičia bent vienas skaitmuo iš pirmųjų kodo keturių skaitmenų.

Antroji sąlyga – kad išpildytos tam tikros numatytos būtinos sąlygos ar gamybinės ir technologinės operacijos. Šių sąlygų sąrašas yra itin išsamus. Jame taip pat detaliai apibūdinami reikalavimai konkrečiai prekių grupei ar prekei. Tarp papildomų reikalavimų, pavyzdžiui, gali būti numatyta prievolė, jog tam tikra galutinio produkto sudėtinė detalė būtų pagaminta Baltarusijoje.

Trečioji – užsienio kilmės prekių, panaudotų galutiniame produkte, vertė neviršija 50 proc. galutinio produkto kainos. Tiesa, kai kuriems produktams taikomas dydis gali kisti.

Tai yra bendro pobūdžio sąlygos, tačiau atskiroms prekių grupės yra numatyti kiti kriterijai, kurių atitikimas ar išpildymas leidžia identifikuoti prekę kaip pagamintą Muitų sąjungos šalyje.

Niša tiekėjams

Iš esmės, pagrindinė sąlyga, padedanti konstatuoti, kad prekė Baltarusijoje buvo apdorota ar perdirbta yra pirmoji – bent vieno skaitmens iš pirmųjų keturių prekės kodo skaitmenų pasikeitimas. Ši sąlyga taikoma nemažai daliai prekių.

Taigi paprastas etikečių perklijavimas Baltarusijoje įkūrus bendrovę gali nepadėti paversti prekių „baltarusiškomis“.

Tačiau minėti teisės aktai ir palankus Baltarusijos valdžios požiūris į veiklą, didinančią Baltarusijos prekybos apimtis, gali tapti efektyvia niša, siekiantiems išvengti taikomų Rusijos ribojimų ir patekti į Rusijos rinką per galines duris.

Kristina Plisienė
GLIMSTEDT
komunikacijos vadovė
Tel. +370 655 39764
El. paštas k.plisienė@glimstedt.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.