Pramonininkai galės naudotis danų eksporto rinkų paieškos patirtimi

2014-11-11

Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) su Danų pramonininkų konfederacija (Dansk Industri DI) Kopenhagoje pasirašė susitarimo memorandumą dėl ilgalaikės organizacijų partnerystės bei pagalbos atstovaujant narių interesams užsienio rinkų paieškose.
Organizacijos sutaria keistis informacija apie Lietuvoje ir Danijoje vykstančius ekonominius ir komercinius įvykius, susijusius su tam tikrais verslo sektoriais abiejose šalyse.
Anot LPK prezidento Roberto Dargio, susitarimas leis ne tik teikti abipusią paramą per bendrai organizuojamus renginius ir kitas iniciatyvas, skatinančią prekybinį ir ekonominį bendradarbiavimą tarp šalių, bet taip pat leis pramonininkų nariams pasinaudoti konkrečiu danų kolegų įdirbiu eksporto rinkų paieškose. Lietuvos verslas su danų įmonėmis galės naudotis Dansk Industri nariams teikiamomis paslaugomis, suteikiant pagalbą eksporto, investicijų, partnerių paieškos, biuro užsienyje (Kinijoje, Rusijoje, Brazilijoje, Meksikoje, Afrikoje, Indijoje) klausimais.
Gruodžio 1 d. Lietuvos pramonininkų konfederacijos rengiamame "Metų ekonomikos forume", skirtame svarbiausiems metų ekonomikos klausimams aptarti, danų pramonininkai pristatys teikiamas paslaugas ir patirtį užsienio rinkų paieškose Lietuvos verslininkams.
Bendradarbiavimo susitarimas pasirašomas LPK su Danijos komercijos rūmais Lietuvoje plėtojant Danijos ir Lietuvos bei viso Baltijos jūros regiono šalių bendradarbiavimą ekonomikos srityje.
 
Osvaldas Čiukšys
LPK generalinio direktoriaus pavaduotojas
+37061060771

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.