Kodėl BAB "Snoras" ir Kreditorių komitetas parduoda indulgenciją UAB トErnst & Young Baltic"?

2014-10-14

"Snoro" indėlininkų ir kreditorių asociacija (SIKA)  vienijanti fizinius ir juridinius asmenis, kurie yra nukentėję dėl AB banko "Snoras" bankroto, reiškia susirūpinimą dėl "Snoro" bankroto administratoriaus ir audito kompanijos UAB "Ernst & Young Baltic" sudaryto  susitarimo ir keisto šio fakto paviešinimo.
SIKA dar šių metų rugpjūčio 1d. raštu kreipėsi į "Snoro" administratorių ir p. Aureliją Mažintienę kaip "Snoro" kreditorių komiteto pirmininkę, prašydama informuoti ,,kokių konkrečių teisinių veiksmų ėmėsi ar ketina imtis (ir kada) banko "Snoras" bankroto administratorius dėl kreditoriams padarytos žalos išieškojimo iš UAB "Ernst & Young Baltic" ir jos darbuotojų, ar ketina pareikšti ieškinius teismui dėl kreditoriams padarytos žalos atlyginimo." Per daugiau kaip mėnesį jokio atsakymo nesulaukėme.
Rugsėjo pradžioje pakartotinai apie tai priminėme, pareikalaudami atsakymo. Tada buvo gautas 2014-09-12 dienos  bankroto administratoriaus atstovo keistas laiškas, kad administratorius "deda pastangas siekdamas išspręsti šį klausimą, kruopščiai analizuoja visus įmanomus variantus dėl galimo ieškinio". Tolimesnę informaciją buvo žadama pateikti "tinkamu laiku". Toliau - tyla.
Vėliau, spalio 7 dieną, "Snoro" interneto svetainėje pasirodė trumpas ir lakoniškas pranešimas, kad bankas "Snoras" ir "Ernst & Young Baltic" UAB  (EYB) pasiekė abipusį susitarimą dėl klausimų, susijusių su "Snoro" auditais, kuriuos atliko EYB iki "Snoro" nacionalizavimo 2011 metais. Susitarta, kad EYB sumokės "Snorui" 40 000 000 litų. Pranešime nurodyta, kad "Susitarimas pasiektas nevertinant ir nepripažįstant nei vienos iš šalių atsakomybės, tačiau konstatuojant, kad  šio klausimo užbaigimas yra komerciškai naudingas. Snoro kreditorių komitetas pritarė pasiektam susitarimui. Susitarimas dar bus teikiamas tvirtinti Vilniaus apygardos teismui. Gavus teismo patvirtinimą bus atlikti mokėjimai Snorui. Jokių išsamesnių komentarų šiuo klausimu nebus teikiama".
Tokia naujiena ir toks keistas jos pateikimas sukelia daug klausimų, į kuriuos atsakymo kol kas niekas negali pateikti.
Pirma - kam toks susitarimas yra "komerciškai naudingas"?? Kad kompanijai  "Ernst & Young Baltic" jis naudingas tuo neabejojame, nes tokiu susitarimu kompanija apribojo savo atsakomybę prieš banką ir jo kreditorius 40 mln litų suma. Faktiškai tuo ji nusipirko draudimo polisą, apsaugantį nuo visų banko kreditorių, kurie pradėjo kelti ar ketino pradėti kelti šiai kompanijai ieškinius. Primintina, kad "Ernst & Young Baltic"  atlikto banko "Snoras" audito išvadų neteisėtumas jau buvo konstatuotas galutine ir neskundžiama 2014 m. balandžio 24 d. Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos nutartimi.  Ir būtent tokia neteisėta audito išvada nulėmė daugybės banko "Snoras" kreditorių apsisprendimą patikėti savo lėšas ir investicijas šiam bankui, nes tokias audito išvadas ir faktą, kad bankas "Snoras" buvo išrinktas geriausiu 2010 metų banku, bankas aktyviai viešino, reklamavo, o kompanija "Ernst & Young Baltic" turėjo patikimos audito kompanijos reputaciją. Taigi, ieškiniai, įvertinant ne tik fizinių, bet ir juridinių asmenų pretenzijas, gali siekti šimtus milijonų litų ar eurų. Žinant tai, 40 mln Lt kompensacijos suma, kuri iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti nemaža, atrodo visiškai kitaip.
Antra - kodėl administratorius rugsėjo viduryje  rašė, kad deda pastangas, analizuoja variantus dėl galimų ieškinių, o spalio pradžioje jau pasirašytas susitarimas. Neaišku, ar  koks nors ieškinys buvo pareikštas, jeigu buvo - kokiai sumai, o  jeigu nebuvo - tai kodėl taip greitai pavyko susitarti.
Trečia - kodėl visa tai įvyko tyliai, slaptai, ir kodėl " jokių išsamesnių komentarų šiuo klausimu nebus teikiama". Akivaizdu, kad abi pusės bijo viešumo, nors tai susiję su dideliais pinigais ir daugelio asmenų, nukentėjusių nuo "Snoro", interesais. Primintina, kad tarp nukentėjusių yra ir daug valstybės bei savivaldybių įmonių ir įstaigų. Reikia manyti, jos laikydamos savo lėšas banke "Snoras", taip pat žinojo apie audito išvadas bei pasitikėjo jomis. Kuomet bijoma viešumo, tai natūraliai leidžia manyti, kad siekiama nuslėpti kažką nešvaraus, nesąžiningo.
Ketvirta - kodėl  "Snoro" kreditorių komitetas pritarė tokiam susitarimui be jokių viešų diskusijų ar svarstymų? Atsakymą į šį klausimą galima nesunkiai nuspėti: komitete daugumą turi VĮ "Indėlių ir investicijų draudimas" atstovai, o pinigai, kuriuos žada "Snorui" sumokėti "Ernst & Young Baltic", juk ir nukeliaus ne kur kitur, o būtent šiai įmonei, nes ji stovi pirmoje vietoje visų kreditorių sąraše, todėl jai visiškai nesvarbu, kad kiti kreditoriai liks tik "musę kandę".
Taigi, auditorių sumokėtus pinigus gaus ne tie kreditoriai, kurie realiai ir faktiškai nukentėjo, buvo suklaidinti "patikimomis" audito išvadomis, o tas kreditorius, kuris neturėjo su tuo nieko bendro.
Penkta - kodėl įvyko tokios apimties sandoris ir EYB pasiruošusi sumokėti už indulgenciją būtent 40 000 000 Lt? Kodėl 40, o ne 20 mln.Lt ar 100 mln. Lt ir ką šiuo sandoriu (banko, auditorių ar abiejų sutarties šalių neskaidrias veikas) bandoma paslėpti?
Šešta - kas derėjosi su EYB? Juk oficialiai p. N. Cooperis atsistatydinęs, todėl neaišku kokiu statusu jis veikia. Tuomet kas kitas veikia jo vardu? Jeigu administratorius veikia be jokios atsakomybės - kas atsako už jo veiksmus?
Taip pat neaišku, kodėl VĮ "Indėlių ir investicijų draudimas", būdama pagrindiniu kreditoriumi, nuo pavasario iki šiol nesugeba paskirti naujo administratoriaus?
Kiek laiko kreditoriai dar bus priversti klaidžioti "Snoro" bankroto labirintais kaip "ežiukai tamsoje"?

Belieka tikėtis,  kad žiniasklaida pasidomės ir informuos visuomenę šiais klausimais, o Vilniaus apygardos teismas, kuriam administratorius teiks minėtą susitarimą patvirtinti, pasižiūrės į aplinkybes plačiau ir objektyviau bei neleis nuskriausti tikrų nukentėjusiųjų, užverdamas jiems duris į galimybę reikalauti žalos atlyginimo ar kompensacijų iš "Ernst & Young Baltic".
Jeigu taip nevyks, SIKA ragins savo narius ir kitus nukentėjusiuosius  ginti savo interesus visomis galimomis teisėtomis priemonėmis, reikalaujant tiek žalos atlyginimo, tiek  asmeninės konkrečių valstybės pareigūnų atsakomybės, dėl tokių priimtų sprendimų.

"Snoro" indėlininkų ir kreditorių asociacijos asocijuotų narių vardu
 direktorius Aras Petrauskas
                     
Tel. 867096722, 868600021
info@indelininkai.lt

P.S. Šis vaizdas iš BAB "Snorasヤ administratoriaus atsakymo asociacijai.

 
Toks prierašas, matyt, naudojamas ant visų BAB "Snorasヤ raštų blankų, kaip firminio blanko dalis, nors atsakomybės klausimus Lietuvos Respublikoje, mūsų nuomone, turėtų reglamentuoti įstatymai, nepriklausomai nuo to, ką pats administratorius pasiskelbė ar parašė&

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.