Kreditorių komitetas apsisprendė dėl naujo BAB banko SNORAS bankroto administratoriaus

2014-10-17

BAB banko SNORAS kreditorių komitetas (toliau - kreditorių komitetas), įvertinęs visus kandidatus BAB banko SNORAS (toliau - Bankas) bankroto administratoriaus pareigoms užimti, tinkamiausiu pripažino UAB "Valnetas".
Apie Neil Hunter Cooper ketinimą atsistatydinti iš bankroto administratoriaus pareigų dėl planuojamo išėjimo į pensiją iš bendrovės Zolfo Cooper, kreditorių komitetas buvo informuotas šių metų vasario 13 d. Naujo bankroto administratoriaus atranka viešojo konkurso būdu buvo pradėta vykdyti 2014 m. kovo 7 d.
Atrenkant BAB banko SNORAS bankroto administratorių 6 iš 11 konkurse dalyvavusių potencialių kandidatų pateikė savo pasiūlymus ir dalyvavo paskesniuose atrankos etapuose. Bankroto administratoriaus kandidatūros atranka buvo vykdoma Banko vardu, vadovaujantis Banko Pirkimų taisyklėmis, nustatančiomis aiškius Banko atliekamų pirkimų principus: bankroto proceso tęstinumo užtikrinimas; kvalifikacija ir patirtis administruojant bankrotus, įskaitant patirtį vykdant palyginamas finansų įstaigų bankroto procedūras; interesų konfliktų nebuvimas; kaina bei užimtumas.
Kreditorių komitetas, susitikęs su kiekvienu pasiūlymą pateikusiu kandidatu, o taip pat atsižvelgęs į Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartyje akcentuotus kriterijus Banko bankroto administratoriui, priėmė galutinį  sprendimą dėl tinkamiausios bankroto administratoriaus kandidatūros. Kreditorių komitetas nepriima sprendimo dėl bankroto administratoriaus konsultantų skyrimo - šios paslaugos turės būti perkamos iš naujo laikantis Banko Pirkimų taisyklių. Teismui paskyrus kandidatą, įstatymų nustatyta tvarka su juo bus sudaryta sutartis, kurioje taip pat bus nustatytas administratoriaus atlyginimas. Numatoma, kad naujai paskirtas bankroto administratorius ir N. H. Cooper komanda dirbs kartu, kol vyks darbų perdavimo procesas.
"Dauguma darbų BAB banko SNORAS bankroto procese, dėl kurių reikalinga tarptautinė bankroto administratoriaus patirtis, yra tokioje stadijoje, kuomet jie gali būti perimami vietos bankroto administratoriaus. Tikime, kad pareigas perimantis bankroto administratorius užtikrins sklandų bankroto proceso tęstinumą. Atrinktasis kandidatas sėkmingai administruoja Ūkio banko bankroto procesą, o abiejų bankų bankrotai turi nemažai bendrų bruožų, todėl manome, kad administratoriaus patirtis ir kvalifikacija leis efektyviai valdyti abu procesus", - teigė kreditorių komiteto pirmininkė Aurelija Mažintienė. Jos teigimu, laimėjusio kandidato patirtis bankų/finansų sektoriaus įmonių bankrotuose ir patirtis ne finansų sektoriaus įmonių bankrotuose, ypač didelio masto, komplikuotose bylose su dideliu kreditorių skaičiumi, didelėmis vertėmis bei bylinėjimusi užsienio jurisdikcijose, o taip pat kandidato užimtumas yra reikšmingai didesnė nei kitų kandidatų.

BAB banko SNORAS kreditorių komiteto informacija

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.