Pasirašytos akcijų pirkimo-pardavimo sutartys dėl bendrovės kontrolinio akcijų paketo pardavimo

2014-09-24

 Įmonių grupė „ALITA“, AB (toliau – Bendrovė) buvo informuota, kad 2014 m. rugsėjo 25 d. pagrindiniai Bendrovės akcininkai FR&R Invest IGA S.A. (toliau – FR&R) ir Vytautas Junevičius (toliau kartu su FR&R – Pardavėjai) pasirašė Bendrovės akcijų pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartys) su UAB „MINERALINIAI VANDENYS“ (toliau – Pirkėjas).

Sutartimis Pardavėjai įsipareigojo parduoti Pirkėjui visas savo turimas 19 806 552 Bendrovės akcijas, t. y. 99,03% visų Bendrovės akcijų (FR&R – 16 911 188 vnt., o Vytautas Junevičius – 2 895 364, toliau kartu – Akcijos). Galutinė Bendrovės Akcijų pardavimo Pirkėjui kaina bus nustatyta sandorio užbaigimo metu, atsižvelgiant į Bendrovės finansinių įsipareigojimų ir apyvartinio kapitalo lygį. Remiantis Bendrovės tarpine finansine informacija už 6 mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. birželio 30 d., bendra Bendrovės Akcijų pardavimo Pirkėjui kaina būtų 19 499 635 EUR. Kaip minėta, nurodyta kaina yra tik preliminari ir bus perskaičiuota sandorio užbaigimo metu.

Pagal Sutartis Pirkėjas įsigis Bendrovės Akcijas iš Pardavėjų ir taps Bendrovės akcininku tik tuo atveju, jei įvyks Sutartyse numatytos išankstinės sąlygos sandorio užbaigimui, tarp kurių pagrindinė sąlyga yra Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos leidimo koncentracijai išdavimas Pirkėjui.

Jeigu įvyktų sandorio pagal Sutartis užbaigimas ir Pirkėjas įsigytų Akcijas, Sutartimis Pirkėjas įsipareigojo skelbti privalomą oficialų siūlymą supirkti likusias balsavimo teisę suteikiančias Bendrovės akcijas. Taip pat, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 31 str. 2 d., Sutartimis Pirkėjas taip pat įsipareigojo skelbti ir privalomą oficialų siūlymą supirkti Bendrovei nepriklausančias Bendrovės dukterinės įmonės AB „Anykščių vynas“ balsavimo teisę suteikiančias akcijas.

Kaip Bendrovė buvo informuota, artimiausiu metu Pirkėjas kreipsis į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą dėl leidimo įvykdyti koncentraciją Pirkėjui įsigyjant iki 100 % Bendrovės akcijų.

Sutartys pasirašytos įvykdžius strateginių alternatyvų, susijusių su Bendrove ir pagrindiniu jos akcininku FR&R, vertinimą, taip pat gavus potencialių Bendrovės akcijų pirkėjų pasiūlymus sudaryti ir vykdyti galimą sandorį dėl Bendrovės akcijų pardavimo.

Bendrovė toliau vykdys kasdienę savo veiklą. Apie tolimesnę sandorio pagal Sutartis eigą bus pranešta atitinkamai.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į generalinį direktorių Vaidą Mickų, tel. +370 315 57243

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.