Verslą atstovaujančios organizacijos stumiamos iš dalyvavimo naujo finansavimo laikotarpio ES SF paramos priemonėse

2014-07-14

LR Ūkio ministerija praeitą savaitę LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui pristatė pagrindinių priemonių, skirtų užimtumui  didinti ir verslumui skatinti, sąrašą.

Pirmą kartą per visą ES finansinės paramos laikotarpį asocijuotos verslo struktūros išstumtos iš programos įgyvendinimo mechanizmo, paliekant tik viešąjį  sektorių ir privačias įmones. Tai sukėlė minėto komiteto narių pasipiktinimą.

Savo įžvalgas dėl tokios Ūkio ministerijos pozicijos išsakė ir Lietuvos verslo darbdavių konfederacija (LVDK).  LVDK akcentuoja ir tai, kad konkrečių priemonių verslumui skatinti Ūkio ministerijos dokumente,  pristatytame  LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui, nėra.

Danas Arlauskas
Lietuvos verslo darbdavių konfederacija
8 5 2496448
info@lvdk.eu

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.