Kaimo reikalų komiteto pranešimas: Seime pasirašyta Lietuvos kooperatyvų konfederacijos steigimo sutartis

2014-06-20

2014 m. birželio 20 d. Seime pasirašyta Lietuvos kooperatyvų konfederacijos steigimo sutartis. Sutartį pasirašė Kooperatinės bendrovės Lietuvos kooperatyvų sąjungos valdybos pirmininkas Robertas Miliauskas, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ pirmininkė Jūratė Dovydėnienė, Asociacijos Lietuvos kredito unijos valdybos pirmininkas Ramūnas Stonkus ir Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos valdybos narys Alvydas Vizbickas.

„Mūsų komitetas nedvejodamas sutiko būti sutarties pasirašymo globėju, nes mes puikiai suvokiame kooperacijos plėtros ekonominę ir socialinę svarbą mūsų visuomenei“, – kalbėjo Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Saulius Bucevičius. Jis taip pat pažymėjo, kad Lietuva pagal kooperatinį judėjimą dar atsilieka nuo kitų Europos šalių. Todėl labai tikėtina, kad minėtos sutarties pasirašymas suaktyvins bendradarbiavimą tarp jau veikiančių įvairių sričių kooperatyvų sąjungų ir bus padrąsinantis žingsnis vienytis į kooperatyvus.

Savo apsilankymu mūsų šalies kooperacijos bendruomenę pagerbė svečiai iš užsienio: Europos Sąjungos žemdirbių ir žemės ūkio kooperatyvų organizacijos direktorius Paulas Gouvėja (Paulo Gouveia) ir Italijos Trentino regiono kooperatyvų konfederacijos generalinis direktorius Karlas Delasega (Carlo Dellasega).

Lietuvoje savo veiklą toliau tęsia gilias kooperavimosi tradicijas turintys prekybininkai – Lietuvos kooperatyvų sąjunga. Kooperacija stiprėja ir finansų sektoriuje – jau daugiau kaip 60 kredito unijų susibūrę į asociaciją. Dauguma jų veikia kaimiškosiose vietovėse. Gausiausias būrys veikiančių kooperatyvų yra žemės ūkyje – apie 250. Kooperacija mūsų šalies žemės ūkyje ypatingai svarbi, nes jame vyrauja smulkūs ūkiai. Ūkiai iki 30 ha sudaro apie 90 proc. visų ūkių skaičiaus. Todėl akivaizdu, kad tik susikooperavus galima užsitikrinti pigesnes žemės ūkio gamybai reikalingas žaliavas ir paslaugas bei suderėti palankesnes produkcijos pardavimo kainas.

Kaimo reikalų komiteto biuro vedėjas
Romaldas Abugelis, Tel. (8 5) 239 6764, el. p. romaldas.abugelis@lrs.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.