Ekonomikos komitetas svarstė, ar buvęs Klaipėdos uosto žemės nuomininkas turi turėti pirmumo teisę sudarant naują žemės nuomos sutartį

2014-06-11

Šiandien Seimo Ekonomikos komiteto posėdyje buvo svarstomas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. I-1340 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIP-1802 ES). Šis projektas parengtas atsižvelgiant į Europos Komisijos pradėtą Europos Sąjungos teisės pažeidimo procedūrą dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių uosto žemės nuomą, nesuderinimo su Europos Sąjungos įsisteigimo laisvės taisyklėmis.

Teikiamu įstatymo projektu siūloma panaikinti buvusiam uosto žemės nuomininkui pirmumo teisę sudaryti naują uosto žemės nuomos sutartį. Priėmus įstatymą, būtų sudarytos vienodos sąlygos Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių krovinių perkrovimo paslaugas teikiantiems subjektams įsisteigti Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste.

Komitetas, atsižvelgdamas į įstatymo projekto išvadų rengėjų nuomonę, Susisiekimo ministerijos ir Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos atstovų pasiūlymus, nusprendė šio projekto svarstyme daryti pertrauką ir prašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės parengti ir pateikti Ekonomikos komitetui teisės aktų projektus (pasiūlymus), kuriais būtų įgyvendinamos svarstomo įstatymo projekto nuostatos ir apsaugoti uosto žemės nuomininkų teisėti lūkesčiai.

Parengė Ekonomikos komiteto biuro padėjėja 

Zita Jodkonienė, tel. (8 5) 239 6758, el. p. Zita.Jodkonienė@lrs.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.