Priimtos Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pataisos

2014-05-08

Pranešimas VIR

(iš plenarinio posėdžio)

Seimas priėmė Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pataisas (projektas Nr. XIIP-1545(2), reglamentuodamas privalomo užstato už vienkartines pakuotes sistemos Lietuvoje įdiegimą bei nustatydamas pagrindinius reikalavimus jos funkcionavimui. Už pataisas balsavo 91, nei vienas nebuvo prieš, susilaikė 4 Seimo nariai.

Įstatyme įtvirtintas reikalavimas gamintojams ir importuotojams, kurie išleidžia į Lietuvos Respublikos vidaus rinką alų, alaus kokteilius, sidrą, kriaušių sidrą, alkoholinius kokteilius ir nealkoholinius gėrimus (gaiviuosius gėrimus, stalo vandenį, girą), natūralų mineralinį vandenį, šaltinio vandenį, fasuotą geriamąjį vandenį, sultis ir nektarą, supakuotus į pirminę vienkartinę stiklinę, plastikinę ar metalinę pakuotę, kurios talpa didesnė nei viena dešimtoji litro, bet mažesnė nei trys litrai, imti užstatą už šią pakuotę.

Užstatas nebus imamas, jei vienkartinės pakuotės talpa bus mažesnė nei viena dešimtoji litro arba lygi trims litrams ir didesnė nei trys litrai. Išimtis bus taikoma ir pačių arba per trečiuosius asmenis iš Lietuvos Respublikos teritorijos išvežtiems ar eksportuotiems gaminiams, kurių pakuotėms taikoma užstato sistema, nes tokiu atveju pakuočių atliekos susidaro ne Lietuvoje ir gamintojai ir importuotojai neturėtų galimybių grąžinti paimtą užstatą. Taip pat išimtis bus taikoma gaminiams, parduodamiems oro, vandens, kelių, geležinkelių transporto priemonių, esančių Lietuvos Respublikos jurisdikcijoje ir gabenančių keleivius tarptautiniais maršrutais valdytojams ar naudotojams, ir šie gėrimai yra skirti parduoti ir (arba) vartoti transporto priemonių keleiviams.

Vienkartinių pakuočių pardavėjai privalės priimti vienkartinių pakuočių, už kurias nustatytas užstatas, atliekas ir grąžinti užstatą, išskyrus pakuočių pardavėjus, prekiaujančius parduotuvėse, kurių prekybos plotas neviršija 300 kv. m (neskaitant kaimo parduotuvių), ir prekyvietėse, kioskuose, degalinėse, viešojo maitinimo įstaigose. Vienkartinių pakuočių pardavėjai, kuriems taikoma numatyta išimtis, galės savo pasirinkimu dalyvauti užstato už vienkartines pakuotes sistemoje.

Priimtomis pataisomis patikslintos gamintojų ir importuotojų, pakuočių pardavėjų pareigos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo srityje, nustatant papildomus reikalavimus, reikalingus užtikrinti tinkamą užstato sistemos funkcionavimą. Nustatyta, kad gaminius, už kurių vienkartinę pakuotę nustatytas užstatas, Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiantys gamintojai ir importuotojai savo pareigą organizuoti ir apmokėti tokių pakuočių atliekų tvarkymą per užstato sistemą turėtų vykdyti pavesdamiužstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriui.

Taip pat įtvirtintas reikalavimas gamintojams ir importuotojams, tiekiantiems Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminius, už kurių pakuotę nustatytas užstatas, pakuotę pažymėti dalyvavimą atitinkamoje užstato sistemoje nurodančiu ženklu, kuris turėtų būti visuotinis Lietuvos Respublikos teritorijoje. Gaminius, supakuotus į vienkartinę pakuotę, už kurią nustatytas užstatas ir kuri nėra pažymėta atitinkamos užstato sistemos taikymąnurodančiu ženklu, galima tiekti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai, platinti ir parduoti ne ilgiau kaip iki 2016 m. gegužės 1 d.

Saulė Eglė Trembo
Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
2396203
rsv@lrs.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.