2013-ieji – rekordiniai „Investuok Lietuvoje“ metai

2014-01-16

VšĮ „Investuok Lietuvoje“ pritraukė 22 užsienio kompanijų investicinius projektus.Tai yra geriausias rezultatas nuo įstaigos įkūrimo. Šios užsienio įmonės planuoja sukurti 1550 darbo vietų.

Per paskutinius kelis metus tokios įmonės įdarbino žymiai daugiau darbuotojų nei buvo planuota.Per paskutinius 4 metus „Investuok Lietuvoje“ pritrauktose užsienio įmonėse dabar jau dirba 9 570 darbuotojų. Tai yra du kartus daugiau nei buvo planuota.

Lyginant su 2012 metais, 2013 metais buvo pritraukta 16% daugiau projektų ir 37% daugiau darbo vietų.

Pusė pritrauktų projektų įsikurs už Vilniaus ribų.

Ryškiai gerėjantys rezultatai dėl optimizuotos įstaigos veiklos

Atskyrus nuo Lietuvos Ekonominės Plėtros Agentūros (LEPA) investicijų skatinimo veiklą, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ pastoviai fiksuoja augantį užsienio investicijų projektų skaičių. 2013 metai yra rekordiniai: į Lietuvą pritraukti 22 projektai ir tai yra 16% daugiau nei 2012 metais, 22% daugiau nei 2011 metais ir net 69% daugiau nei 2010 metais. Kompetentingos komandos subūrimas, konkrečių prioritetinių sektorių ir šalių nustatymas, išsami analizė, tikslinės komunikacijos kampanijos užsienyje ir geri ryšiai su partneriais - tai svarbiausi veiksniai, lėmę rekordinius rezultatus 2013 metais.

Lietuvą atranda vis daugiau naujų įmonių. Net 16 projektų buvo nauji įmonių projektai – naujai įsteigtos įmonės, atkeliamos naujos funkcijos ar gamyba. 6 užsienio įmonės 2013 metais nusprendė plėsti jau esamą veiklą, įsitikinę savo ankstesnės veiklos Lietuvoje sėkme.

Pritraukti 22 projektai per ateinančius 3 metus planuoja įdarbinti 1 550 darbuotojų, 37% daugiau nei 2012 metais. Net 17 projektų bus įgyvendinti aukštos kvalifikacijos ar technologijų reikalaujančiose srityse. Būtent tokios veiklos kuria gerai apmokamas ir ilgalaikes darbo vietas, investuoja į aukštas technologijas, į Lietuvą atveža naujas žinias ir technologinę patirtį. Tokie darbdaviai puoselėja aukštą darbo kultūrą, kur darbuotojai yra ugdomi ir jų indėlis yra labai vertinamas.

Naujų gamybinių projektų dalis – didesnė nei kitose šalyse

Remiantis „The Financial Times“ duomenimis, visame pasaulyje nuo 2003 metų įgyvendintų gamybinių investicijų projektų dalis sudaro 26%. Tuo metu Lietuvoje šis rodiklis viršija 28%. Gamybiniai projektai sudaro beveik pusę visų „Investuok Lietuvoje“ pritrauktų projektų nuo veiklos pradžios.

2013 metais pritraukti gamybiniai užsienio kompanijų projektai dar labiau stiprina Lietuvos gamybos sektorių ir prisideda prie apdirbamosios pramonės konkurencingumo didinimo ir eksporto augimo. Gamybos sektorius Lietuvos bendroje šalies ūkio struktūroje šiuo metu yra vienas didžiausių Europos Sąjungoje – 21%.

Lietuva ypač patraukli paslaugų srityse – IT, finansų, apskaitos, projektavimo ir kt.

Kvalifikuoti, motyvuoti, lojalūs, daug užsienio kalbų kalbantys darbuotojai, puikiai išvystyta IT ir komunikacijų infrastruktūra – tai pagrindiniai veiksniai, dėl kurių vis daugiau paslaugų projektų renkasi steigtis Lietuvoje. 2013 metais tai įvertino net 16 užsienio įmonių. 2013 metais padaugėjo investicinių projektų ne tik IT srityje, bet ir finansų, apskaitos, projektavimo, techninio aptarnavimo srityse. Pritrauktos įmonės Lietuvoje kurs inovatyvius produktus ir teiks aukštos kokybės paslaugas visame pasaulyje. Tokia veikla Lietuvoje taip pat kuria patrauklias bendradarbiavimo su universitetais galimybes, ugdant specialistus bei suteikiant galimybes jiems toliau save realizuoti Lietuvoje.

Lietuvos patrauklumas didėja

Didėjantis investicinių projektų skaičius rodo didėjantį Lietuvos žinomumą ir šios šalies patrauklumą. Sėkminga jau egzistuojančių investuotojų veikla taip pat rodo, jog Lietuvoje daryti verslą yra patrauklu. Visos su „Investuok Lietuvoje“ pagalba nuo 2010 metų į Lietuvą atėjusios įmonės vien per 2013 metus savo veiklą išplėtė, sukurdamos 2.200 naujų darbo vietų. Tai yra 30% daugiau nei 2012 metų pabaigoje. Per 4 metus į Lietuvą „Investuok Lietuvoje” pagalba atėjusios 62 įmonės 2013 metų pabaigoje įdarbino net 9.500 darbuotojų.

2013 metais pusė „Investuok Lietuvoje“ pritrauktų projektų buvo įgyvendinti už Vilniaus ribų. Projektų dalis, įgyvendinta už Vilniaus ir Kauno ribų, sudarė 27%. Pagal šį rodiklį Lietuva atrodė labai panašiai į Airiją, kur investicijų pritraukimo agentūros pritraukti projektai už Dublin‘o ir Cork‘o ribų sudarė mažiau nei 30%.

Vienas iš pačių svarbiausių kriterijų investuotojui renkantis šalį yra verslo aplinka. Pasaulio banko sudaromame „Doing Business“ reitinge šalis pakilo per 10 pakopų, užėmė 17 vietą ir tapo lydere Centrinėje ir Rytų Europoje. „Pažangios ekonomikos ataskaitoje“, sudarytoje „PwC“, Lietuvos investicinio patrauklumo potencialas vertinamas geriausiai Centrinės ir Rytų Europos regione. KPMG parengtame „Pasirengimo pokyčiams indekse“ šiemet mūsų šalis užėmė 17 vietą tarp 90 vertintų pasaulio valstybių ir buvo pirmoji Rytų Europos regione, o pagal patrauklumą užsienio investicijoms įtakingas leidinys „Foreign Policy“ Lietuvai skyrė antrąją vietą Europoje ir šešioliktą pasaulyje. Taip pat „EY“ („Ernst & Young”) atliktas tyrimas parodė, kad pagal užsienio investuotojų projektų ir sukurtų darbo vietų skaičių Lietuva pirmauja Baltijos šalyse.

Pagerinus verslo laisvės aplinką ir viešųjų finansų valdymą, Lietuva „The Heritage Foundation“ sudaromame Ekonominės laisvės indekse 2014 metais pakilo per vieną poziciją ir užėmė 21 vietą iš 178 vertintų pasaulio valstybių. „The Financial Times" leidinys "FDI Magazine" Vilniui skyrė pirmą vietą pagal ekonominį investicijų efektyvumą ir 6 vietą pagal draugiškumą verslui.

„Palanki aplinka verslui vystyti – labai svarbus veiksnys, siekiant pritraukti naujus investicinius projektus į Lietuvą. Rezultatams pasiekti reikalingas ilgalaikis įdirbis, – teigia M. Dargužaitė. – „Investuok Lietuvoje“ nuolat bendrauja su esamais ir potencialiais investuotojais bei identifikavusi spręstinus klausimus įgyvendina sprendimus dirbant su atsakingoms valstybinėms institucijoms.“

„Investuok Lietuvoje“ ypač aktyviai dirba investicinės aplinkos gerinimo srityje mažinant administracinę naštą, trumpinant procesų terminus, lengvinant darbo santykių reguliavimą. Investicinės aplinkos pokyčiai, prie kurių įgyvendinimo aktyviai prisideda VšĮ „Investuok Lietuvoje“ pagerina sąlygas ne tik užsienio įmonėms, bet ir Lietuvos verslui. Organizacijos nuveiktų darbų sąraše tokie pasiekimai kaip kvalifikuotų specialistų iš trečiųjų šalių įdarbinimo procedūrų sutrumpinimas, viešojo intereso reglamentavimo poreikio suformavimas, susisiekimo su tikslinėmis rinkomis gerinimas.

Vienas iš svarbiausių darbų - verslo ir mokslo įstaigų bendradarbiavimo iniciatyvos skatinant verslo ir mokslo įstaigų bendradarbiavimą užtikrinant, kad artimiausioje ateityje rinkoje nepritrūktų kvalifikuotų specialistų, reikalingų naujiems investuotojams. Bendradarbiaujant su Kauno technologijos universitetu Lietuvoje pradėti ruošti aukščiausios kvalifikacijos IT specialistai, turintys galimybę savo jėgas praktiškai išbandyti 7-iose investuotojų įmonėse. Šio bendradarbiavimo dėka buvo atnaujintas studijų programų turinys. „Investuok Lietuvoje“ iniciatyva, „Ryanair“ ir „Fltechnics“ bendrovės kuria specialias mokymo programas Kauno mechanikų profesinėje mokykloje ruošiant aviacijos mechanikos specialistus.

2013-ais pritrauktų gamybos projektų pavyzdžiai:

Rinkoje lyderiaujanti JAV žemės ūkio technikos gamintojai „Kinze Manufacturing“ Vilniaus rajone gamins populiariausius įmonės produktus – sėjamąją techniką, kurią eksportuos į Centrinės ir Rytų Europos šalis. Įmonė planuoja įdarbinti 250 darbuotojų bei jau bendradarbiauja su vietiniais verslo paslaugų ir gamybos tiekėjais.

Danijos įmonė „VON“ Šiauliuose gamins tinklus ir kitą įrangą, planuoja įdarbinti 70 žmonių.

Norvegijos įmonė „Hugaasgruppen“ Klaipėdoje planuoja įdarbinti apie 80 žmonių ir gaminti metalo konstrukcijas pramonei, žemės ūkiui, sporto ir kitų ūkio sričių pastatų statybai.

Rusijos „Ani Plast“ Klaipėdoje lies vandens nuotekų sistemų plastikines detales, įdarbins 60 žmonių.

Norvegų modernių komunikacijos prietaisų oro uostams ir laivybai gamintoja „Jotron“ Kaune atidarys naują gamyklą, į kurią perkels šiame mieste jau veikiantį padalinį, papildomai įdarbindami 35 žmones.

Dar vienas investuotojas regione bus paskelbtas artimiausiu metu.
 
2013-ais pritrauktų paslaugų projektų pavyzdžiai:

JAV įmonė „Virtustream“, įsisteigusi Kaune. 75 įmonės darbuotojai kartu su Kauno Technologijos Universitetu kurs debesų kompiuterijos valdymo įrankius.

Izraelio kompanija „WIX“, kurios tinklalapių kūrimo įrankį naudoja 38 mln. vartotojų visame pasaulyje.

JAV kompanija „CSC Baltic“, viena pirmųjų Lietuvoje įkūrusi tarptautinį IT paslaugų padalinį, atidaro pardavimų aptarnavimo padalinį, kuris regione teiks paslaugas visoms CSC Europos šalių pardavimų organizacijoms. Jame planuojamos 60 naujų darbo vietų pardavimų ekspertams.

Nuo 2007 metų Lietuvoje veikianti norvegų kompanija „Storebrand“, įvertinusi mūsų šalies specialistų kompetencijas, plečia savo veiklą ir planuoja į Lietuvą perkelti dar 70 darbuotojų.

Per porą artimiausių metų savo veiklą papildomai planuoja išplėsti ir norvegų įmonė „Visma“, kuri susižavėjo Lietuvos darbuotojų profesionalumu. Per 4-5 metus įmonė planuoja suformuoti 300-500 žmonių komandą.

”Swedbank“ Vilniuje steigia Kompetencijų centrą, kuris plėtos ir palaikys IT funkcijas visoje banko grupėje. Bankas planuoja įdarbinti 100 darbuotojų.

„COWI“, viena didžiausių skandinavų inžinerinių konsultacijų ir projektavimo bendrovių, Lietuvoje steigia dizaino paslaugų centrą, kuriame jau sukurtos naujas darbo vietos dizaino specialistams.

Pigių skrydžių bendrovė „Ryanair“ plečia lėktuvų aptarnavimo veiklą Kauno oro uoste. 5,6 mln. litų siekianti investicija lietuviams leis aptarnauti dvigubai daugiau lėktuvų. Šiam tikslui pasiekti bendrovė numačiusi Lietuvoje papildomai įdarbinti 40 aukštos kvalifikacijos aviacijos mechanikų.

Jungtinės Karalystės kapitalo įmonė „IDScan Biometrics“, Europoje pirmaujanti pagal asmens identifikavimo dokumentų atpažinimo ir nuskaitymo inovatyvių sprendimų kūrimą ir diegimą įvairiuose elektroniniuose prietaisuose, steigia mokslo tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) padalinį Lietuvoje, į kurį investuos daugiau kaip 2 mln. litų.

Vertindama darbščius ir pareigingus darbuotojus, finansinių paslaugų ir apskaitos centrą Klaipėdoje nusprendė atidaryti švedų transporto ir logistikos įmonė „Greencarrier“.

Lyderiaujanti Rusijos mados prekių el. parduotuvė „Lamoda.ru“ Vilniuje atidarė produktų vystymo centrą, kuriame planuoja įdarbinti apie 30 programuotojų, projektų vadovų ir kitų IT srities profesionalų.

Likusios 5 paslaugų įmonės bus paskelbtos greitu metu, dvi iš jų savo veiklą Lietuvoje plėtos IT srityje.
 

Apie „Investuok Lietuvoje“

„Investuok Lietuvoje“ yra tiesioginių užsienio investicijų plėtros agentūra prie Ūkio ministerijos, kuri siekia didinti Lietuvos ekonomikos konkurencingumą, investicinį patrauklumą ir šalies žinomumą pasaulyje. Agentūra teikia informaciją ir konsultacijas užsienio bendrovėms, ieškančioms būdų optimizuoti veiklą, pasiekti naujas rinkas arba didinti užimamų rinkų dalį.

Dalius Morkvėnas | VŠĮ „Investuok Lietuvoje“ rinkodaros ir komunikacijos vadovas
Tel.: (85) 212 07 76, (8 630) 09 188 | El. p. dalius@investlithuania.com

 

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.