Pradeda veikti Teisės aktų registras – teisės aktų oficialaus paskelbimo vieta

2013-12-23

Nuo 2014 m. sausio 1 d. pradeda veikti Teisės aktų registras, kuriame, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymu, turi būti registruojami ir skelbiami šiame įstatyme numatyti teisės aktai. Teisės akto įregistravimas ir paskelbimas Teisės aktų registre bus laikomas oficialiu teisės akto paskelbimu, išskyrus įstatymo 20 straipsnio 12 dalyje numatytus atvejus. Norminis teisės aktas įsigalios kitą dieną po oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre, jeigu pačiame teisės akte nenumatyta vėlesnė įsigaliojimo data.

Teisėkūros procese dalyvaujantys ir Teisės aktų registrui duomenis privalantys teikti subjektai turi pasirašyti su Teisės aktų registro valdytoju ir tvarkytoju – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Duomenų teikimo Teisės aktų registrui sutartis. Visa informacija, būtina sutarčiai sudaryti, ir sutarties forma pateikta Lietuvos Respublikos Seimo internetinėje svetainėje adresu http://www.lrs.lt/TAR.

Nuo 2014 m. sausio 1 d. pradeda veikti Teisės aktų registro svetainė, kurios adresas http://www.e-tar.lt.

Rimas Rudaitis
vyresnysis specialistas
Lietuvos Respublikos Seimas
2396132
rsv@lrs.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.