AB "Linas Agro Group" įgijo reikalavimo teises į AS "Putnu fabrika Kekava"

2013-12-06

Pranešimas apie esminį įvykį

Panevėžys, Lietuva, 2013-12-06 14:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 2013 m. gruodžio 5 d. AB "Linas Agro Group" perėmė iš AB "Kauno grūdai" ir jos susijusių įmonių 10 399 341,64 EUR (papildomai priskaičiuojant taikytinas palūkanas) reikalavimo teises į Latvijos bendrovę AS "Putnu fabrika Kekava" (įmonės kodas 50003007411). AB "Linas Agro Group" įgytas reikalavimas AS "Putnu fabrika Kekava" atžvilgiu yra užtikrintas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis (hipoteka, įkeitimas, kt.).
Nuo 2013 m. spalio mėn. AS "Putnu fabrika Kekava" yra dukterinė AB "Linas Agro Group" bendrovė. Įgydama reikalavimo teises iš AB "Kauno grūdai" ir jos susijusių įmonių, AB "Linas Agro Group" pradeda AS "Putnu fabrika Kekava" pertvarkymo procesą, kuriuo bus siekiama atkurti bendrovės finansinį stabilumą ir vystyti bendrovės veiklą.
 
Apie AB "Linas Agro Group"
AB "Linas Agro Group" yra žemės ūkio veiklą vystanti kontroliuojančioji bendrovė, kurios pavaldžiosios įmonės augina ir parduoda grūdus, aliejines sėklas, žaliavas pašarams, žaliavas bei prekes žemės ūkio produkcijos gamybai. Ji valdo bendroves Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Danijoje. Grupei priklauso augalinės žemės ūkio produkcijos tarptautinės prekybos kompanija Lietuvoje AB "Linas Agro", grūdų saugyklų valdymo įmonė UAB "Linas Agro" Grūdų centras KŪB (valdanti grūdų saugyklas Joniškyje, Kėdainiuose, Kupiškyje, Pasvalyje, Šakių rajone, Šiauliuose ir Vilkaviškyje), prekybos įmonė Latvijoje SIA "Linas Agro", tarptautinė prekybos įmonė Danijoje Linas Agro A/S, žemės ūkio paskirties žemių valdymo kompanijų grupė ŽŪB "Landvesta", žemės ūkio bendroves valdanti įmonė UAB "Linas Agro" Konsultacijos, prekes ir paslaugas žemės ūkio gamybai teikianti UAB "Dotnuvos projektai", lignino biokuro gavybos įmonė UAB "Lignineko", logistikos įmonė UAB "Jungtinė ekspedicija" bei kt. įmonės. Grupės finansiniai metai prasideda liepos 1 d. Viso Grupėje dirba virš 1 140 darbuotojų. Konsoliduotos birželio mėnesį pasibaigusiais 2012-2013 finansiniais metais AB "Linas Agro Group" pajamos siekė 2 043 mln. Lt, EBITDA - 127 mln. Lt.
Kartu su partneriais Grupė valdo grūdų saugojimo paslaugas teikiančią Karčemos kooperatinę bendrovę.
Nuo 2010 m. vasario 17 d. AB "Linas Agro Group" yra pagrindiniame NASDAQ OMX Vilnius biržos įmonių sąraše.
                 
         Andrius Pranckevičius
         AB "Linas Agro Group" generalinio direktoriaus pavaduotojas
         Mob. 8 687 71 419
         E. p. a.pranckevicius@linasagro.lt
         AB Linas Agro Group

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.