Lietuvos prekybos įmonių asociacija kreipsis dėl tvarkos reglamentavimo gaisro ir kitų ekstremalių situacijų atvejais

2013-12-09

Lietuvos prekybos įmonių asociacija prisijungia prie Latvijos prekybininkų asociacijos iniciatyvos kviesti atsakingas šalių valstybines institucijas reglamentuoti aiškią tvarką, numatančią prekybos įmonių personalo veiksmus gaisro ir kitų ekstremalių situacijų atvejais. Tokios iniciatyvos Latvijos ir Lietuvos Prekybininkų asociacijos ėmėsi po lapkričio 21-ąją įvykusios tragedijos Rygoje.

Lietuvos prekybos įmonių asociacija kreipsis į Lietuvoje už gaisrinę ir civilinę saugą šalyje atsakingas institucijų – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD), taip pat Savivaldybių civilinės saugos skyrių inspektorius, prašydama parengti aiškias principines gaires, kaip prekybos įmonių personalas turėtų reaguoti kilus gaisrui ar kitų ekstremalių situacijų metu, kaip turėtų būti užtikrintas sklandus procesas nuo pirminio pavojaus signalo gavimo iki galutinio pavojaus lokalizavimo. 

Gairėse turėtų būti aiškiai apibrėžti techniniai reikalavimai, tokie kaip: evakuacijos laikas (per kiek laiko nuo evakuacijos paskelbimo privalu evakuoti žmones), ar galimas, (jei galimas, tuomet koks) delsimo paskelbti evakuaciją laikas nuo pavojaus signalo gavimo, kokie yra galimi ir negalimi prekybos įmonių personalo veiksmai, esant ekstremaliai situacijai bei kokia turėtų būti šių veiksmų seka, atsakomybės ir pan.

„Šiuo metu Lietuvoje įstatymu reglamentuoti ir egzistuojantys reikalavimai, kaip prekybos įmonių personalas turėtų elgtis gaisro ar kitų ekstremalių situacijų metu yra labiau bendriniai, todėl reikėtų atsakingai, valstybiniu lygmeniu įvertinti, ar jie atitinka šios dienos realijas ir užtikrina maksimalaus tiek prekybos įmonių personalo, tiek ir jose besilankančių klientų saugumą“, - teigė Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vykdantysis direktorius Laurynas Vilimas.

Laurynas Vilimas
Vykdantysis direktorius
Lietuvos prekybos įmonių asociacija
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9, LT-01122, Vilnius.
Mob. +370 686 56001
l.vilimas@lietuvos-prekyba.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.