Seimas po svarstymo pritarė Pelno mokesčio įstatymo pataisoms

2013-12-05

Pranešimas VIR

(iš plenarinio posėdžio)

Seimas, sulaukęs Vyriausybės išvadų, po svarstymo pritarė Biudžeto ir finansų komiteto patobulintam Pelno mokesčio įstatymo pataisų projektui Nr. XIIP-1100(2). Projektui po svarstymo pritarė 61, prieš balsavo 17, susilaikė 15 Seimo narių.

Šiuo teisės aktu siekiama mažinti lengvatų skaičių, užtikrinti biudžeto pajamų iš pelno mokesčio srautų subalansavimą, į keičiamą įstatymą perkelti ir įgyvendinti 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyvą 2013/13/ES, kuria dėl Kroatijos Respublikos stojimo adaptuojamos tam tikros mokesčių srities direktyvos.

Projektu siūloma patikslinti galiojančio įstatymo 12 straipsnio (Neapmokestinamosios pajamos) 16 punktą, nustatant, kad mokesčiu būtų neapmokestinamos Lietuvos vieneto bei užsienio vieneto per nuolatines buveines draudimo įmonių gyvybės draudimo investicinės pajamos, išskyrus dividendus  ir  kitą paskirstytąjį  pelną; pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiančių investicinių kintamojo kapitalo bendrovių ir uždaro tipo investicinių bendrovių ir pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiančių investicinių bendrovių investicinės pajamos, išskyrus dividendus ir kitą paskirstytąjį pelną.

Svarstomomis pataisomis taip pat siūloma nustatyti, kad perkeliamų atskaitomų mokestinių nuostolių, išskyrus mažų įmonių mokestinius nuostolius, suma negalėtų būti didesnė kaip 70 procentų mokesčio mokėtojo mokestinio laikotarpio pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus ankstesnių metų mokestinių laikotarpių nuostolius.

Saulė Eglė Trembo
Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
2396203
rsv@lrs.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.