UAB "AUREA VITA" įmonė sėkmingai įgyvendino ES projektus, finansuojamus pagal priemonę "Naujos galimybės"

2013-11-29

UAB "AUREA VITA" sėkmingai įgyvendino ES finansuojamus projektus "UAB "AUREA VITA" eksporto skatinimas Vokietijos ir Danijos rinkose" (Projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-03-078) ir "UAB "AUREA VITA" eksporto skatinimas Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Švedijos rinkose" (Projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-03-079) . Tai yra pirmieji sėkmingai įmonėje įgyvendinti projektai, finansuojami iš ES regioninės plėtros fondo lėšų.

2012 m. birželio 21 d. buvo pasirašytos ES finansavimo ir administravimo sutartys pagal Lietuvos 2007 - 2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto "Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas" VP2-2.1-ŪM-04-K priemonę "Naujos galimybės".

Projektui " UAB "AUREA VITA" eksporto skatinimas Vokietijos ir Danijos rinkose " buvo skirta 250 766,00 Lt suma ( paramos suma 137 921,00 Lt). Įmonė projektą nuo 2012 m. birželio 21 d. įgyvendino per 17 mėn. laikotarpį. ES remiamo projekto dėka UAB "AUREA VITA" pasiekė projekto pagrindinį tikslą - sudalyvavo dvylikoje parodų Vokietijoje ir Danijoje, bei padidino įmonės konkurencingumą ir pardavimus užsienio šalių rinkose.

Projektui " UAB "AUREA VITA" eksporto skatinimas Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Švedijos rinkose " buvo skirta 271 192,00 Lt suma (paramos suma 149 155,00 Lt). Įmonė projektą nuo 2012 m. birželio 21 d. įgyvendino per 17 mėn. laikotarpį. ES remiamo projekto dėka UAB "AUREA VITA" pasiekė projekto pagrindinį tikslą - padidino įmonės žinomumą ir pardavimus esamose ir naujose užsienio šalių rinkose.

Po projektų pabaigimo įmonė toliau stengsis didinti eksporto augimą, kuris yra būtinas siekiant kelti Lietuvos ekonominę gerovę. Taipogi įmonė kurs naujas ir išsaugos esamas darbo vietas, tuo būdu mažins nedarbą, didins BVP bei šalies biudžeto pajamas.

Tomas Gedminas
L.e.p. direktorius

 

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.