LPPARA įgyvendina projektą „Afganistano civilinės aviacijos sistemos ir civilinės aviacijos specialistų administracinių gebėjimų stiprinimas“

2013-08-05

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija nuo 2013 m. birželio 28 d. įgyvendina projektą „Afganistano civilinės aviacijos sistemos ir civilinės aviacijos specialistų administracinių gebėjimų stiprinimas“, finansuojamą  iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų.

Projektu siekiama stiprinti civilinės aviacijos saugumą ir skrydžių saugą teikiant konsultacinę pagalbą oro vežėjų priežiūros ir civilinės aviacijos veiklos leidimų bei tinkamumo skraidyti pažymėjimų išdavimo klausimais Afganistano Transporto ir Civilinės aviacijos ministerijai (MoTCA) ir kitoms kompetentingoms aviacijos saugumą užtikrinančioms įstaigoms, taip pat stiprinant šių institucijų civilinės aviacijos specialistų gebėjimus vykdyti oro vežėjų kontrolę.

Oro vežėjų priežiūros ir civilinės aviacijos veiklos leidimų bei tinkamumo skraidyti pažymėjimų išdavimas - svarbi civilinės aviacijos veiklos priežiūros sistemos grandis, kuri Afganistane nėra tinkamai funkcionuojanti. Todėl projekto metu bus parengtos pažymėjimų ir leidimų išdavimo procedūrų tobulinimo veiksmų gairės, kurių pagalba MoTCA ar kita įstaiga, kuriai pavesta ši funkcija, galėtų kompetentingai vykdyti pažymėjimų išdavimą ir užtikrinti, kad jos kontroliuojami tarptautiniai oro vežėjai atitiktų tarptautinius saugos standartus.

Siekiant stiprinti minėtų specialistų gebėjimus, projekto metu bus organizuojami Afganistano aviacijos specialistų mokymai vykdyti oro vežėjų kontrolę. Jų metu bus pristatytos kontrolės procedūros, o siekiant suteikti praktinių žinių, Afganistano specialistai vertins tinkamumo skraidyti pažymėjimą turinčią oro vežėjo techninę bazę/ lėktuvų parką. MoTCA siūlymu, tam tikslui pasirinktas valstybinis oro vežėjas Ariana Afghan Airlines. Aviacijos specialistai kartu su projekto vykdytojais šių mokymų metu taip  pat nustatys pasirinktos bendrovės atitikimo tarptautiniams standartams laikymąsi, įvertins saugumo programą.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2013 m. lapkričio 15 d.
 
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija
 

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.