Ūkio ministras 10 verslo konsultacijų projektams įgyvendinti skyrė 9,39 mln. litų

2013-11-19

Ūkio ministras Evaldas Gustas įsakymu 10 verslo konsultacijų projektams įgyvendinti skyrė 9,39 mln. litų Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšų pagal priemonę "Asistentas-4". Parama skiriama informacijos centrams ir kitoms organizacijoms, teikiančioms viešąsias verslo kūrimo ir plėtros konsultavimo paslaugas šalies regionuose.

"Pagal priemonę "Asistentas-4" buvo gauta daug paraiškų, todėl paramą nuspęsta skirti projektams, kurių įgyvendinimas apima kuo daugiau savivaldybių. Kitas kriterijus atrenkant finansuojamus projektus - paslaugos turi būti teikiamos savivaldybėse, kuriose mažiausias verslumo lygis. Tikimės, kad konsultacijos Lietuvos regionų gyventojus paskatins kurti verslą ir naujas darbo vietas", - sako ūkio ministras Evaldas Gustas.

Pasak ūkio ministro E. Gusto, dar 13 projektų, kurie taip pat pripažinti, kad yra tinkami gauti finansavimą, bus įtraukti į rezervinį sąrašą. Atsiradus laisvų lėšų šie projektai taip pat bus finansuojami.

Parama pagal priemonę "Asistentas-4" ūkio ministro įsakymu skirta šiems projektams:

Eil. Nr.

 

 

 

Bendra projekto vertė, Lt

 

 

 

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

 

ES SF projekto finansavimo lėšos, Lt

 
 

1.

Lietuvos verslo darbdavių konfederacija

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų ir fizinių asmenų informavimas ir konsultavimas franšizavimo srityje

1 110 367

999 330

 

2.

Jaunimo verslumo skatinimo asociacija

Septynių jūrų kapitonai II

1 110 024

996 259

 

3.

Lietuvos verslo konfederacija

Smulkių ir vidutinių įmonių užsienio plėtros skatinimas

1 102 239

992 015

 

4.

Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra

Verslumo skatinimas probleminiuose Lietuvos regionuose

898 689,7

759 741

 

5.

Asociacija „Teisėtvarka“

Sėkmingo verslo ASISTENTAS

956 606

860 945

 

6.

Viešoji įstaiga Kauno regioninis inovacijų centras

Lietuvos įmonių verslumo skatinimas

1 095 336

942 231

 

7.

Verslo centrų asociacija

Sėkmingo verslo receptai „InoVerslas“ – Marijampolės regionas

1 110 905

999 814

 

8.

Verslo centrų asociacija

Sėkmingo verslo receptai „InoVerslas“ – Utenos regionas

1 111 108

999 997

 

9.

Viešoji įstaiga „Technopolis“

Verslo asistentas – verslumo skatinimas pasitelkiant Technologijų parkų ir Slėnių kompetencijas

1 015 167

907 850

 

10.

Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacija „Lietuvos mediena“

Verslumo ir inovacijų paramos paslaugų plėtra – VIPPP

1 064 278

938 799

 

Iš viso

10 574 719,7

9 396 981

 

Pagal priemonę "Asistentas-4" finansuojamos konsultacinės paslaugos, kurios apima verslo reguliavimo klausimus (juridinio asmens steigimas, mokesčių sistema, darbo teisė, leidimai, licencijos ir viešieji pirkimai). Šios priemonės lėšomis remiamos ir konsultacijos įmonių vidaus valdymo ir aplinkos klausimais (vadyba, projektų valdymas, žmogiškieji ištekliai, finansų valdymas, rinkos analizė, partnerių paieška, eksporto galimybės ir pan.).
 
Taip pat pagal šią priemonę finansuojama praktinė ir konsultacinė pagalba verslo ir menų inkubatoriuje veiklą plėtojančioms įmonėms - verslo planų rengimas ir atnaujinimas, jų įgyvendinimo stebėsena, inkubuojamų įmonių reklama ir pan.

Paraiškas galėjo teikti viešosios įstaigos, kurių vienas iš dalyvių arba savininkė yra valstybė ar savivaldybė, taip pat asociacijos, kurių nariai yra juridiniai asmenys, bei prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
 
Įgyvendinant projektą kartu su pareiškėju turėjo dalyvauti ne mažiau kaip 5 partneriai, kuriais galėjo būti viešosios įstaigos, aukštosios mokyklos ir profesinio mokymo įstaigos, asociacijos ir prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Pagal priemonę "Asistentas-4" buvo gautos 35 paraiškos, kuriomis prašoma parama siekia 32,8 mln. Lt. Šiuo kvietimu buvo numatyta paskirstyti 10 mln. Lt.

Rūta Mikėnienė
Viešųjų ryšių ir protokolo skyrius
Tel. 8 706 64 704
El. p. ruta.mikeniene@ukmin.lt

 Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.