Ministras V.Jukna: „Šiandien gavau pranešimą apie laikinų apribojimų atvėsintos jautienos eksportui į Rusiją atšaukimą"

2013-09-27

Žemės ūkio ministras prof. V. Jukna rugsėjo 27 d. iš Maskvos sulaukė geros žinios: Rusijos Federacijos federalinė veterinarijos ir fitosanitarijos priežiūros tarnyba Lietuvai nuo rugsėjo atšaukia laikinus apribojimus atvėsintos jautienos eksportui į Rusiją.

„Apribojimai buvo įvesti po Rusijos federalinės veterinarijos ir fitosanitarijos priežiūros tarnybos  atsakingų pareigūnų audito, vykdyto gegužės mėnesį mūsų šalies mėsos įmonėse. Todėl ne kartą pačiam teko diskutuoti, įtemptai derėtis su Rusijos atsakingų institucijų vadovais. Susitikimuose  kalbėta apie dvišalius santykius žemės ūkio produkcijos eksporto srityje, akcentuojant būtinybę užtikrinti eksportuojamų gyvūninių produktų saugą ir atitiktį Rusijos Federacijos keliamiems reikalavimas. Sprendžiant šiuos klausimus, svarbiausias veiksnys yra abiejų šalių atsakingų veterinarijos tarnybų bendradarbiavimas, užtikrinantis saugų ir stabilų eksporto plėtojimą. Tarp Rusijos atsakingos institucijos ir Lietuvos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Žemės ūkio ministerijos yra susiklostę geri dalykiški dvišaliai santykiai. Todėl šiandien gavome oficialų pranešimą, kad Rusija panaikino laikinus apribojimus atvėsintos jautienos eksportui iš UAB „Agaras", UAB „Pajūrio mėsinė", UAB „Utenos mėsa", ŽŪKB „Krekenavos mėsa", - sakė žemės ūkio ministras prof. V. Jukna.

Lietuvoje sukurta labai efektyvi ir skaidri veterinarinės kontrolės sistema leidžia užtikrinti, kad maisto produktų sauga ir kokybė būtų kontroliuojama visuose jų gamybos etapuose nuo lauko iki stalo. Be to, Lietuva įtikinamai įrodė, kad sprendžiant gyvūninės produkcijos eksporto į Rusiją problemas, dedamos visos pastangos.

„Žinoma, dar laukia didelis bendras darbas sprendžiant aktualius klausimus, tačiau svarbiausia, kad tarp abiejų tarnybų susiklostė pasitikėjimu grįstas bendradarbiavimas", - sakė V.Jukna.

Rusija rugpjūčio 28 d. jau informavo apie panaikintus apribojimus veislinių kiaulių eksportui iš Lietuvos į Rusiją ir kitas Muitų Sąjungos šalis, toliau bendradrabiaujama ir keičiamasi informacija, siekiant išspręsti visus kylančius klausimus.

Žemės ūkio ministerijos informacija

tel. (8 5) 2391 014Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.