Konsultacinis posėdis dėl ketinimų griežčiau reglamentuoti kreditų unijų veiklą

2013-07-03

Asociacijos Lietuvos Kreditas valdybos pirmininkas Kęstutis Olšauskas pristatė asociacijos nuomonę dėl Finansų ministerijos parengtų įstatyminės bazės keitimų. Asociacija kritikuoja siūlymus: (a) vieno kredito unijos nario KU turimų terminuotųjų indėlių suma negali viršyti dešimteriopo to nario pajinio įnašo; (b) taikyti teritorinį rinkos paskirstymą, vietoj to pasiūlant ūkinių ir socialinių interesų kooperacijos principus; (c) KU susidarius situacijai, kada dėl nuostolių nuosavas kapitalas tampa mažesnis už ½ KU pajinio įnašo, per 6 mėn. KU nariai įmoka papildomus įnašus į KU kapitalą.

Vienok asociacijos Lietuvos Kredito Unija valdybos pirmininkas R. Stonkus nebuvo toks kategoriškas – grupės didžioji dalis siūlymų buvo skirta labiau reglamentuoti jų veiklą, atskiri siūlymai netgi buvo laukiami pačių KU. Atskiroji nuomonė buvo pareikšta tik siūlymui dešimtadalį indėlio konvertuoti į KU pajinį įnašą.

Renginyje dalyvavo trečioji nauja KU asociacija – Lietuvos Kredito Unijų Narių Asociacija, kurių steigėja yra 35 kredito unijos. Jos vadovas akcentavo būtinybę vertinti Europos Sąjungos valstybių, ypač mūsų kaimynų patirtį reguliuojant ir plėtojant KU sistemą, t.t. ir sprendžiant nuosavo unijų kapitalo stiprinimo klausimą.

Lietuvos banko atstovas pasisakė už tvarias KU. Pagal įstatymą – tai savo nariams paslaugas teikiančios institucijos. Deja, yra paaiškėję faktai, kad valdymą kai kuriose unijose uzurpavo siauros asmenų grupės. Yra ir KU – palūkanų medžiotojos. Priminė, kad 3 KU bankrotas valstybei kainavo 160 mln litų.

LLRI prezidentas Ž. Šilėnas bei Lietuvos bankų asociacijos prezidentas S. Kropas priminė, kad EK rengia fundamentalius Europos finansų rinkos valdymo instrumentus (pvz indėlių apsaugos atsakomybė) ir Lietuvos KU veikos strategija turės būti suderinta su šiais reglamentais.

Saulius Žilinskas (SVV Taryba) pasisakė už unijų veiklos reglamentavimo segmentavimą, kur didesnę veiklą vykdančios unijos galėtų būti reikliau kontroliuojamos.

Mindaugas Mikaila priminė pagrindinę KU misiją – finansuoti mažus, finansuoti žemės ūkį, finansuoti regionus. Nuogastavo, kad nustatyti papildomi ir griežtesni KU veiklos rodiklių normatyvai, KU patikrinimai gali iš veiklos rinkos pašalinti dalį KU.

Artimiausiu laikotarpiu Vyriausybėje ir Seime gali tekti svarstyti parengtus įstatyminės bazės keitimus. Tačiau pripažinta, kad tai būtų tik pirmas žingsnis kuriant atnaujintą KU veiklos viziją Lietuvoje ir visą susijusią normatyvinę bazę derinant su būsima strategija.

LPK

 

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.