„Toksikos“ deginimo įrenginio statytojas „Hafner Srl“ pratęs darbus

2013-08-27

At­lie­kų de­gi­ni­mo įrenginį Šiaulių rajone statanti UAB „Toksika“ priėmė jo statytojų konsorciumo, kurį sudaro UAB „Se­no­vė“ ir Ita­li­jos bend­ro­vė „Hafner Srl“, pateiktą siūlymą dėl darbų užbaigimo.

Praėjusią savaitę bend­ro­vės „Hafner Srl“ iniciatyva įvyko susitikimas Ūkio ministerijoje – Ita­li­jos įmonė Lietuvos bendrovei pateikė darbų planą dėl deginimo įrenginio Šiaulių rajone statybos pabaigos darbų. Prognozuojama, kad įrenginiui pabaigti statytojams gali prireikti maždaug 3 mėnesių.

„Mums pavyko susitarti dėl darbų, reikalingų įrenginiui paleisti, eigos, priimtinų sąlygų ir laiko terminų. Statytojai patvirtino sieksiantys, kad deginimo įrenginys atitiktų visus pagal teisės aktų nuostatas jam taikomus aplinkosauginius reikalavimus. Baigiant statybas bus priimtos ir ligšiolinių ekspertų, vertinusių įrenginį, pastabos. Konsorciumas yra suinteresuotas tinkamai užbaigti deginimo įrenginio statybas“, - teigė „Toksikos“ valdybos pirmininkas Marius Busilas.

„Toksika“ sutiko, kad statytojai užbaigtų įrenginio statybos darbus pagal anksčiau pasirašytą rangos sutartį bei ekspertų ir techninės priežiūros inžinierių sudarytą darbų sąrašą.

Marius Busilas
UAB „Toksika“ valdybos pirmininkas
tel. 870664687
el.paštas:marius.busilas@ukmin.lt

Romualda Stonkutė
„PR Service/Edelman Affiliate“
8 686 32565, roma@prservice.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.