Suteikta valstybės parama kaimo bendruomenėms

2013-08-14

Suteikta valstybės parama 142 kaimo bendruomenių ir kaimo bendruomenių asociacijų projektams, bendra skirtos paramos suma - 2 566 tūkst. Lt.

Vadovaujantis žemės ūkio ministro 2013 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 3D- 567 ,,Dėl 2013 metų kaimo plėtros ir verslo skatinimo programos (valstybės biudžeto lėšos) priemonei ,,Parama kaimo bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms" įgyvendinti skirtų lėšų pagal projektus ir lėšų gavėjus paskirstymo sąrašo patvirtinimo" suteikta valstybės parama kaimo bendruomenių ir kaimo bendruomenių asociacijų projektams. 

Šiais metais kaimo bendruomenės ir kaimo bendruomenių asociacijos buvo aktyvios - iš viso pateikti 305 projektai, tačiau dalis jų pripažinti netinkamais finansuoti (59 projektai), o kitiems  projektams (104) finansuoti nepakako lėšų. Kaimo bendruomenės ir kaimo bendruomenių asociacijos, kurioms parama projektams įgyvendinti nesuteikta, bus informuotos apie paramos nesuteikimo priežastis atskiru pranešimu.

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos artimiausiu laiku parengs paramos sutarčių su kiekvienu paramos gavėju projektus ir išsiųs kvietimus pasirašyti paramos sutartis.

Daugiausia projektų finansuojama iš Šakių r. - 11 projektų, Tauragės r. - 9, Klaipėdos r. - 7 projektai, Joniškio ir Kretingos r. - po 6 projektus. Iš viso parama skirta kaimo bendruomenėms ir kaimo bendruomenių asociacijoms iš 45 savivaldybių.

Su kaimo bendruomenių ir kaimo bendruomenių asociacijų, kurioms suteikta parama, sąrašu galite susipažinti adresu: http://www.zum.lt/index.php?1654198830

Žemės ūkio ministerijos informacija, tel. (8 5) 239 1025Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.