Pranešimas apie AB トLietuvos dujos" akcijų apskaitos įrašų pakeitimą

2013-07-11

AB "Lietuvos dujos" informuoja, kad vykdant AB "Lietuvos dujos" akcininkų patvirtintose Atskyrimo sąlygose numatytus veiksmus, atskiriant perdavimo veiklą į naujai įsteigtą AB "Amber Grid", 2013 m. liepos 2 d. buvo padaryti įrašai AB "Lietuvos dujos" paprastųjų vardinių akcijų sąskaitose ir nuo anksčiau registruotos AB "Lietuvos dujos" 469 068 254 (keturi šimtai šešiasdešimt devyni milijonai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt keturi) vienetų paprastųjų vardinių akcijų emisijos atskirta AB "Amber Grid" 178 382 514 (šimtas septyniasdešimt aštuoni milijonai trys šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai penki šimtai keturiolika) vienetų paprastųjų vardinių akcijų emisija.
Nuo 2013 m. liepos 2 d. AB "Lietuvos dujos" akcijų emisiją sudaro 290 685 740 (du šimtai devyniasdešimt milijonų šeši šimtai aštuoniasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt) paprastosios vardinės 1 Lt (vieno lito) nominaliosios vertės akcijos.
Informuojame, kad po emisijų atskyrimo AB "Lietuvos dujos" VP ISIN kodas nesikeičia - LT0000116220. Taip pat informuojame, kad yra atidaryta AB "Amber Grid" bendroji vertybinių popierių sąskaita, o akcijos (VP ISIN kodas - LT0000128696) užskaitytos į akcininkų asmenines vertybinių popierių sąskaitas atidarytas pas jų sąskaitų tvarkytojus.
AB "Amber Grid" pateikė paraišką įtraukti AB "Amber Grid" akcijas į biržos sąrašą nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d.
 
Gytis Fominas
Finansų valdymo skyriaus viršininkas
Tel. +370 5 2360 225

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.