ES finansinė parama - Lietuvos energetinę izoliaciją naikinantiems energetikos infrastruktūros projektams

2013-07-11

Liepos 10 d. Briuselyje Europos Komisija ir Transeuropinių tinklų energetikos finansinės paramos komitetas priėmė sprendimą skirti ES finansinę paramą trims Lietuvos energinę izoliaciją naikinantiems energetikos projektams:

" Lietuvos - Lenkijos dujų jungties projekto poveikio aplinkai vertinimui parengti - siūloma skirti 420 tūkst. eurų (50 proc. reikalingų lėšų);

" Syderių požeminės gamtinių dujų saugyklos projekto planui ir poveikio aplinkai vertinimui parengti - siūloma skirti 252 tūkst. eurų (50 proc. reikalingų lėšų);

" LitPol Link jungties nuolatinės srovės keitiklio įrengimo darbams - siūloma skirti 50 tūkst. eurų (10 proc. reikalingų lėšų).

Šiame pirmame sprendimų priėmimo etape buvo nuspręsta visiems šiems projektams skirti maksimaliai galimą ES finansinę paramą (studijoms - 50 proc. lėšų, darbams - 10 proc. lėšų). Iš viso parama šiems trims Lietuvos projektams sudaro daugiau kaip 5 proc. visiems ES projektams skirtos paramos.

Šie projektai yra ypač svarbūs siekiant integruoti Lietuvą į Europos elektros energijos ir dujų sistemas bei stiprinti tiekimo saugumą, diversifikuojant energijos importo šaltinius. Transeuropinių tinklų energetikos finansinės paramos komiteto posėdyje taip pat akcentuota Lietuvos pateiktų projektų strateginė svarba Lietuvos ir Baltijos šalių energetiniam saugumui sustiprinti. Neatsitiktinai ir visos šių projektų paraiškos Europos Komisijos vertinimo reitinge užėmė aukštas vietas: Lietuvos - Lenkijos dujų jungties paraiška - 3-iąją, LitPol Link nuolatinės srovės keitiklio įrengimo paraiška 4-ąją, Syderių požeminės gamtinių dujų saugyklos paraiška - 10-ąją vietą.

Transeuropinių tinklų energetikos finansinės paramos komiteto sprendimas balsavimu skirti paramą yra vienas iš šios paramos skyrimo etapų. Kad šis paramos skyrimas galėtų būti įtvirtintas teisiškai dar yra reikalingas Europos Parlamento pritarimas tylos procedūra.

Iš viso šių metų TEN-E paramai gauti buvo pateikta 30 projektų, kuriems buvo prašoma 44,5 mln. eurų ES paramos. Iš jų kaip finansuotinų buvo atrinkta 15 projektų ir jiems įgyvendinti nuspręsta skirti 12,2 mln. eurų.

TEN-E finansinė parama yra skiriama ES energetikos projektų studijos ir projektų įgyvendinimo darbams. Nuo 2014 m. šį ES finansinės paramos instrumentą pakeis ES Infrastruktūros tinklų priemonė (Connecting Europe Facility). Tai sustiprins galimybes gauti finansinę paramą iš naujojo 2014-2020 m. ES biudžeto. Tikėtina, kad pasinaudojant Infrastruktūros tinklų priemone ES parama galėtų būti skirta ir šių projektų įgyvendinimo darbams atlikti.

 Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.