Rusijos Federacijos veterinarijos ir fitosanitarijos priežiūros tarnyba pateikė oficialią audito Lietuvoje ataskaitą

2013-07-11

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad gauta oficiali Rusijos Federacijos veterinarijos ir fitosanitarijos priežiūros tarnybos ekspertų Lietuvoje vykdyto audito ataskaita. Šių metų gegužės mėnesį vykusio audito metu buvo vertinama, ar į Rusijos Federaciją eksportuojama lietuviška produkcija atitinka specialius šios šalies keliamus reikalavimus produktų saugai ir kokybei, žaliavų kilmei ir pan.

Oficialiame Rusijos Federacijos veterinarijos ir fitosanitarijos priežiūros tarnybos laiške informuojama, kad dviems įmonėms (žuvies perdirbimo ir pusgaminių gamybos), vertintoms audito metu, patvirtinta teisė eksportuoti savo produkciją į Muitų Sąjungos šalis. Tuo tarpu trims įmonėms (UAB "Agrovet", UAB Pajūrio mėsinė ir UAB "Grimeda"), įvertinus audito metu nustatytus neatitikimus Muitų Sąjungos reikalavimams, laikinai uždrausta į šią šalį eksportuoti savo produkciją.

Be to, informuota, kad laikinai sustabdomas visos šviežios atvėsintos kiaulienos ir jautienos eksportas iš Lietuvos į Rusijos Federaciją. Šis sprendimas grindžiamas tuo, kad pasak auditorių, kai kurios įmonės nepagrindė, kad į Muitų Sąjungą ir Rusiją eksportuojama tik iš lietuviškų žaliavų gauta produkcija.

"Žinoma, Rusijos kolegų priimtas sprendimas griežtas, tačiau tuo pat metu ir palyginti švelnus. Mums suteiktas vieno mėnesio pereinamasis laikotarpis pritaikyti koregavimo veiksmus, pateikti įrodymus, kad į Rusijos Federaciją eksportuojama produkcija atitinka visus Muitų Sąjungos reikalavimus. Reikia pasakyti, kad dėl labai panašių pastabų, išsakytų analogiškų auditų metu kitose Europos Sąjungos valstybėse, į Rusiją savo produkciją buvo uždrausta eksportuoti apie 5000 Vokietijos, 2000 Ispanijos, 600 Olandijos įmonių. Vokietijai ir Olandijai taip pat buvo apribotas atvėsintos kiaulienos, jautienos, paukštienos eksportas į Rusijos Federaciją. Nuo šių metų balandžio mėnesio visoms Ispanijos įmonėms, išskyrus 24 sąraše nurodytas įmones, apribota teisė eksportuoti visos gyvūninės kilmės produkciją į Rusijos Federaciją", - sakė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Jonas Milius.

Rusijos Federacijos veterinarijos ir fitosanitarijos priežiūros tarnybos laiške taip pat informuojama, kad apribojimai bus pradėti taikyti nuo liepos 15 d. Atsižvelgiant į pateiktas išvadas Lietuva įpareigota iki rugpjūčio 15 d. pritaikyti atitinkamus koregavimo veiksmus, atlikti papildomus patikrinimus į Rusijos Federaciją gyvūninę produkciją eksportuojančiose įmonėse ir pateikti informaciją apie rezultatus kompetentingai Rusijos institucijai.

"Jau esame numatę labai konkretų veiksmų planą trūkumams pašalinti. Mūsų specialistai per mėnesį papildomai patikrins visų eksportui į Muitų Sąjungą patvirtintų įmonių veiklą. Be to, numatoma dar labiau sugriežtinti atvežamų kiaulių, galvijų skerdimo kontrolę, įvesti įpareigojimą gyvulius, kurie neatitinka Muitų Sąjungos šalių keliamų reikalavimų, skersti tik atskiromis dienomis. Bei įvesti papildomą žaliavų atskyrimą ir žymėjimą. Yra numatyti ir papildomi laboratoriniai tyrimai, kurių reikalauja Rusija, dėl kenksmingų medžiagų likučių, mikrobinės taršos, ir kiti veiksmai. Šį planą numatome aptarti su mūsų šalies įmonių atstovais, atitinkamomis asociacijomis ir pristatyti Rusijos kolegoms", - pabrėžė J. Milius. Nuoroda: http://vmvt.lt/lt/naujienos/3196/
 
Cituojant pranešimą prašome nurodyti šaltinį.

Jurgita Savickaitė
Vyr. specialistė
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovė spaudaiSiesikų g. 19, Vilnius,
el. p. jsavickaite@vet.lt
tel. (8 5) 249 1614
mob. tel. (8 612) 57 988

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.