„Abromiškių reabilitacijos klinika“: Nesvarbu, kiek išleidi, bet svarbu, kiek pritrauki

2013-05-31

Šiais metais kovo 20-23 Maskvoje vyko Tarptautinė turizmo paroda MITT 2013. Šioje parodoje didelis dėmėsis buvo skirtas Medicinos turizmo populiarinimui. Joje dalyvavo vokiečiai, šveicarai, suomiai, bulgarai, slovėnai, čekai, italai, mūsų kaimynai lenkai, nuolatiniai dalyviai Izraelio medicinos įstaigos. Šios šalys jau senai pripažintos kaip šalys į kurias važiuojama ne tik pasigrožėti gamta, kultūra, bet ir atlikti diagnostinius tyrimus, operacijas, gydymo procedūras ir kt. Šios šalys žinomos kaip medturizmo paslaugas teikiančios šalys.

Džiugu, kad šioje parodoje Lietuvą galima buvo atrasti ne tik kaip Baltijos jūros ir kurortais, tokiais kaip Druskininkai ir Birštonas, žinoma šalis, bet ir kaip šalį, kuri teikia Medicinos turizmo paslaugas - ir tai sėkmingai daranti jau dvidešimt metų. Parodos lankytojams jau buvo įprasti „Medicinos diagnostikos centro“, „Baltijos ir Amerikos klinikos“,  „Bendrosios medicinos praktikos klinikos“ vardai. Šios privačios gydymo įstaigos nuo pat savo įkūrimo savo veiklą siejo su pacientais iš užsienio šalių. Svarbu ir tai, kad parodos lankytojams buvo nesvetimas ir Abromiškių reabilitacijos ligoninės (ARL) vardas. Su daugeliu parodos lankytojų jau buvome susipažinę Sankt-Peterburge arba čia pas mus, jiems lankant mūsų ligoninę. Tai reiškia, kad ARL jau yra žinoma kaip medicinos paslaugas užsienio piliečiams teikiantį įstaigą.

Įprasta paklausti, kiek kainuoja įstaigai dalyvavimas panašiuose renginiuose? Į šį klausimą sunku atsakyti vienu skaičiumi. Lengviau atsakyti žodžiu – daug. Vien stendo įrengimas ir ploto nuoma parodoje, kuriame dalyvavome, kainavo daugiau kaip 100 000 Lt. Pamačius ar išgirdus šį skaičių normalu paklausti, ar gali sveikatos priežiūros įstaiga tiek pinigų išleisti parodai? Ar tai rentabilu? Atsakymas butu paprastas – tai investicija į ateities klientus. Jau šiandien mūsų įstaigose gydosi mus atradę ir mūsų stende apsilakę parodos Maskvoje lankytojai. Tai sako, kad parodose dalyvauti būtina. Tačiau kur gauti lėšų parodoms? Šioje vietoje tikrai gali padėti klasteris. Taigi, dalyvavimą parodoje ir lėmė mūsų dalyvavimas Medicinos turizmo Lietuvoje klasterio veikloje. Šiais metais nemažai sveikatos priežiūros įstaigų įstojo į Medicinos turizmo asociaciją, vadovaujamą L. Paškevičiaus. Tapome  formuojamo Medicinos turizmo klasterio  nariais. Medicinos turizmo klasterio veiklą Lietuvoje koordinuoja VŠĮ „Versli Lietuva“. Dalyvavimas šiose veiklose ir suteikė mums galimybę dalyvauti MITT 2013 parodoje Maskvoje. Stendo gamyba, parodos organizavimu rūpinosi VšĮ „Versli Lietuva“ atstovai. O šio klasterio dalyviams - „Medicinos diagnostikos centrui“, „Baltijos ir Amerikos klinikai“, „Bendros medicinos praktikos klinikai“, „Medholidays“ ir „Abromiškių reabilitacijos ligoninei“ reikėjo tik pasinaudoti suteikta galimybe. Medicinos turizmo klasterio veikla finansuojama ES paramos fondais. Klasterio tikslas apjungti medicinos paslaugas teikiančias Lietuvos įstaigas bendram tikslui – parduoti (eksportuoti) šias paslaugas užsienio pacientams. Apsijungus į klasterį vietinėje rinkoje konkuruojančios organizacijos įgyja bendrą konkurencinį pranašumą  užsienio rinkose.

Medicinos turizmo klasteriai sėkmingai veikia Bulgarijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje. Džiugu, kad ir Lietuvoje ši iniciatyva buvo suprasta ne tik medicinos ir verslo įstaigose, bet ir VŠĮ „Versli Lietuva“ bei Valstybės valdymo organuose. Taip kovo 21 d. Lietuvos ambasadoje Maskvoje įvyko Lietuvos medicinos turizmo klasterio pristatymas ir individualūs dvišaliai dalykiniai susitikimai. Renginį organizavo VšĮ „Versli Lietuva“ kartu su mūsų šalies ambasada ir komercijos atašė Maskvoje. Į renginį atvyko dalyvaujančių tarptautinėje turizmo parodoje “MITT” Maskvoje Lietuvos gydymo, reabilitacijos centrų, medicinos turizmo serviso firmų atstovai. Šiame renginyje dalyvavome ir ARL.

Taigi pirmieji mūsų žingsniai plėtojant įstaigos paslaugų eksportą duoda rezultatus – gausėja pacientų iš Rusijos skaičius, kuris dėka Medicinos klasterio ateityje tik augs. Medicinos turizmo veikla mūsų ligoninei vis labiau tampa įprastu reiškiniu, o mūsų ligoninės gydytojų, personalo veiklos dėka Lietuva tampa ne tik Baltijos pajūriais ir kurortais žinoma šalimi, bet ir šalimi, teikiančia gydymo ir reabilitacines paslaugas nenusileidžiančias Vokietijai, Suomijai ar Izraeliui.

VŠĮ „Versli Lietuva“

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.