AB „Linas Agro Group“ planuoja įsigyti Latvijos paukštininkystės bendroves

2013-07-03

AB „Linas Agro Group“ pasirašė kelis susitarimus su Latvijos fiziniais ir juridiniais asmenimis dėl 87 % Latvijos bendrovės AS „Putnu fabrika Kekava“ akcijų įsigijimo; 100 % Latvijos bendrovės SIA „Broileks“ dalių įsigijimo; 100 % Latvijos bendrovės SIA „Cerova“ dalių įsigijimo ir 100 % Latvijos bendrovės SIA „Lielzeltini“ dalių įsigijimo. Sandorius planuojama užbaigti iki šių metų gruodžio mėnesio,  jų užbaigimas yra susietas su tam tikromis išankstinėmis sąlygomis, įskaitant Latvijos Respublikos konkurencijos tarybos leidimo gavimą. AB „Linas Agro Group“ finansų patarėjai buvo „Porta Finance“, teisines paslaugas teikė advokatų kontora „Raidla Lejins & Norcous“.

 Preliminariai AB „Linas Agro Group“ planuoja išleisti apie 12,5 mln. EUR Latvijos bendrovių akcijų įsigijimui.

 „AS „Putnu fabrika Kekava“, SIA „Broileks“, SIA „Cerova“ ir SIA „Lielzeltini“ yra paukštininkystės sektoriuje veikiančios įmonės. Pagrindinė jų veikla – mėsinė paukštininkystė ir broilerių auginimas. Visas bendroves planuojame įsigyti kartu.

 Manome, kad paukštininkystė  – auganti, perspektyvi ir pelninga veiklos sritis. Matome galimybę plėsti ir diversifikuoti savo veiklą, papildant ją aukštesnės pridėtinės vertės produktais. Perkamose įmonėse bus įgyvendinama vertikalioji integracija – pašarų gamyba, paukščių perėjimas ir auginimas, jų skerdimas ir mėsos perdirbimas. Be to, perkamų bendrovių veikla sinergiškai susijusi su šiuo metu vykdoma AB „Linas Agro Group“ veikla. Per metus parduodame apie 1,5 mln. tonų grūdų ir žaliavų pašarams, dalį to kiekio nukreipsime į Latviją pašarų gamybai“, – sako AB „Linas Agro Group“ generalinio direktoriaus pavaduotojas Andrius Pranckevičius.

 Pasak Andriaus Pranckevičiaus, didžiausia iš perkamų įmonių yra vištienos gamintoja AS „Putnu fabrika Kekava“ (PFK), jos veikla apima visą gamybos ciklą. Ji parduoda vištieną ir jos produktus. 2012 m. bendrovės pajamos siekė 33 mln. EUR. Bendrovė eksportuoja 27 % produkcijos į ES šalis. Per krizę ant bankroto ribos atsidūrusi PFK yra restruktūrizuojama iki 2014 m. sausio mėnesio, todėl šiuo metu neišnaudoja turimų gamybinių pajėgumų. SIA „Lielzeltini“ gamina vištieną ir įvairius jos produktus, taip pat kombinuotuosius pašarus, jos prekybos pajamos 2012 finansiniais metais siekė  21 mln. EUR. SIA „Broileks“ augina ir parduoda gyvus viščiukus, jos pajamos 2012 m. siekė 1,2 mln. EUR. Pagrindinė SIA „Cerova“ veikla – kiaušinių inkubavimas ir vienadienių viščiukų pardavimas. 2012 m. bendrovė išperino 5,9 mln. viščiukų, o prekybos pajamos 2012 finansiniais metais siekė 2 mln. EUR.

 AB „Linas Agro Group“ tikisi, kad perkamų Latvijos įmonių grupė ateityje generuos apie 70 mln. EUR pajamų.

 Apie AB „Linas Agro Group“

 AB „Linas Agro Group“ yra žemės ūkio veiklą vystanti kontroliuojančioji bendrovė, kurios pavaldžiosios įmonės augina ir parduoda grūdus, aliejines sėklas, žaliavas pašarams, žaliavas bei prekes žemės ūkio produkcijos gamybai. Ji valdo bendroves Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Danijoje. Grupei priklauso augalinės žemės ūkio produkcijos tarptautinės prekybos kompanija Lietuvoje AB „Linas Agro“, grūdų saugyklų valdymo įmonė UAB „Linas Agro“ Grūdų centras KŪB (valdanti grūdų saugyklas Joniškyje, Kėdainiuose, Kupiškyje, Pasvalyje, Šakių rajone, Šiauliuose ir Vilkaviškyje), prekybos įmonė Latvijoje SIA „Linas Agro“, tarptautinė prekybos įmonė Danijoje Linas Agro A/S, žemės ūkio paskirties žemių valdymo kompanijų grupė ŽŪB „Landvesta“, žemės ūkio bendroves valdanti įmonė UAB „Linas Agro“ Konsultacijos, prekes ir paslaugas žemės ūkio gamybai teikianti UAB „Dotnuvos projektai“, lignino biokuro gavybos įmonė UAB „Lignineko“, logistikos įmonė UAB „Jungtinė ekspedicija“ bei kt. įmonės. Įmonių finansiniai metai prasideda liepos 1 d. Viso Grupėje dirba virš 970 darbuotojų. Konsoliduotos AB „Linas Agro Group“ pajamos per devynis 2012–2013 finansinių metų mėnesius siekė 1 658 mln. Lt, EBITDA – 116  mln. Lt.

 Kartu su partneriais Grupė valdo grūdų saugojimo paslaugas teikiančią Karčemos kooperatinę bendrovę.

Nuo 2010 m. vasario 17 d. AB „Linas Agro Group“ yra pagrindiniame NASDAQ OMX Vilnius biržos įmonių sąraše.

Andrius Pranckevičius
AB „Linas Agro Group“ generalinio direktoriaus pavaduotojas
Mob. 8 687 71 419
E. p. a.pranckevicius@linasagro.lt

 

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.