Dėl pastaruoju metu skelbtų pranešimų apie AB banko Snoras laikinąjį administravimą

2013-05-29

Zolfo Cooper LLP, Simon Freakley ir komanda atsakinga už AB banko Snoras (bankas Snoras) laikinąjį administravimą yra pasipiktinę dėl pastaruoju metu skelbtų melagingų ir sąmoningai klaidinančių pranešimų apie banko Snoras valdymą laikotarpiu nuo 2011 m. lapkričio 16 d., kai p. Freakley buvo paskirtas banko Snoras laikinuoju administratoriumi, iki bankroto bylos iškėlimo 2011 m. gruodžio 7 d.

Šio laikotarpio įvykiai buvo sudėtingas ir beprecedentis iššūkis Lietuvos bankų sistemai. Tuo metu p. Freakley ir jo ekspertų komanda dirbo visą parą tam, kad padėtų Lietuvos bankui ir šalies Vyriausybei stabilizuoti padėtį finansų sektoriuje ir suvaldyti galimas grėsmes. Nepaisant ypač riboto tam skirto laiko, jie ne tik pateikė Lietuvos Bankui detalų aukštos kokybės banko Snoras padėties vertinimą, bet taip pat pristatė Lietuvos Bankui galimus alternatyvius patikimus ir pasiekiamus sprendimus dėl banko Snoras ateities. Gavęs šią informaciją Lietuvos Bankas galėjo priimti patikima informacija pagrįstą sprendimą dėl banko Snoras ateities ir pasirinkti strategiją, kuri duotų geriausią įmanomą rezultatą valstybei, banko Snoras indėlininkams ir visoms suinteresuotosioms šalims, atsižvelgiant į buvusias išskirtinai sudėtingas ir beprecedentes aplinkybes.

Pastaruoju metu pasirodę šmeižiantys komentarai apie popieriaus smulkintuvus, banko dokumentų naikinimą ir panašius dalykus yra ne tik sąmoningai melagingi ir klaidinantys, bet ir ypač žeidžia p. Freakley, jo komandos ir visų kitų šalių, susijusių su šia unikaliai sudėtinga situacija, profesionalumą ir sąžiningumą.

Nepaisant to, kiek jautrūs yra su banku Snoras susiję klausimai, tokio šmeižikiško pobūdžio kaltinimai, kuriuos skleidžia asmenys, savo naudai aktyviai siekiantys sumenkinti Lietuvos institucijų šiuo laikotarpiu atliktą sunkų darbą, negali būti palikti be atsako ir nebus toleruojami. Todėl šalys svarsto galimas teisines priemones prieš visus, susijusius su šiais klaidinančiais pranešimais. Toliau skleidžiant nepagrįstus ir žeidžiančius pareiškimus, Zolfo Cooper LLP ir p. Freakley nedvejodami imsis teisinių priemonių, kad įvykdytų savo pareigą apsaugoti visų susijusių asmenų daugeliu metų veiklos tarptautiniu lygiu pelnytą gerą vardą.
-----------------------------------------

Official response relating to recent reporting of the Temporary Administration of AB Bankas Snoras.

Zolfo Cooper LLP, Simon Freakley and the team responsible for the Temporary Administration of AB Bankas Snoras (Bank Snoras) strongly object to the recent false and intentionally misleading reports concerning the running of Bank Snoras following Mr Freakley's appointment as Temporary Administrator on November 16th 2011 until its bankruptcy on December 7th 2011.

The events of this period proved to be a difficult and unprecedented challenge for the Lithuanian banking system. During this time Mr Freakley and his team of experts worked around the clock to help the Bank of Lithuania and the Government of the country to stabilise the situation in the financial sector and take control of potential threats. Not only did they provide the Bank of Lithuania with a detailed and high quality appraisal of the situation facing Bank Snoras but also presented credible and deliverable alternatives available to the Bank of Lithuania regarding the future of Bank Snoras under considerable time constraints. Following submission of this information the Bank of Lithuania was able to make a well informed decision as to the future of Bank Snoras based on reliable information and choose a strategy that would provide the best possible outcome for the state, the depositors of Bank Snoras and all interested parties, considering the exceptionally complicated and unprecedented circumstances.

Recent defamatory comments relating to shredders, the shredding of bank documents and such like are not only deliberately false and misleading but are also a significant affront to the professionalism and integrity of Mr Freakley, his team and all other parties involved with this uniquely complex situation.

Allegations of this defamatory nature made by those actively looking to undermine the hard work undertaken by the institutions of Lithuania during this period for their own gain cannot go unanswered and will not be tolerated, however sensitive the Bank Snoras situation may be. The parties are therefore considering their legal remedies against all involved in this misleading reporting. Should such unfounded and offensive allegations continue, Zolfo Cooper and Mr Freakley will not hesitate to take legal actions to exercise their obligation to protect the well-deserved and long standing international reputations of all concerned.

-------------------------------------------------

Tomas Vaišvila
Viešųjų ryšių departamentas
AB bankas SNORAS
Tel.:      +37052327330
Mob.:   +37065621144
E-mail: t.vaisvila@snoras.com



Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.