AB „Agrowill Group“ 2013 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2013-04-30

2013 m. balandžio 30 d.  įvykęs AB „Agrowill Group“ (įmonės kodas 126264360, buveinės adresas: Smolensko g. 10, Vilnius) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus susirinkimo darbotvarkės klausimais:

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės 2012 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas:

- išklausyta.

2. Bendrovės 2012 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimas:

- patvirtinti Bendrovės 2012 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

3. Bendrovės 2012 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:

- palikti nepaskirstytus 2012 m. rezultatus, nurodytus Bendrovės 2012 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

4. Bendrovės stebėtojų tarybos rinkimai.

-atšaukti Bendrovės stebėtojų tarybą pasibaigus kadencijos laikotarpiui;

-išrinkti šios sudėties Bendrovės stebėtojų tarybą naujai kadencijai:

                      Ramūnas Audzevičius;

                      Gediminas Žiemelis;

                      Česlav Okinčic;

                      Aurimas Sanikovas;

                      Džiuginta Balčiūnė.

Su visais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Bendrovės buveinėje - Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, (tel. +370 5 233 53 40) ir bendrovės tinklapyje internete www.agrowill.lt.

         Vladas Bagavičius
         valdybos pirmininkas
         8 5 233 5340

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.