Amerikos prekybos rūmai JAV ambasadorei McCarthy įteikė JAV-Lietuvos vyresniųjų klasių moksleivių mainų programai skirtą paramą

2013-04-12

Š. m. balandžio 11 d. Amerikos prekybos rūmų valdybos pirmininkas Tadas Vizgirda įteikė 20,000 Lt paramą JAV ambasadorei Lietuvoje Deborah McCarthy. Ši parama bus skirta JAV ambasados vyresniųjų klasių moksleivių mainų programai ExCEL (Kultūros, švietimo ir lyderystės mainai).

„Džiaugiamės galėdami Amerikos prekybos rūmus laikyti savo partneriais ir šios svarbios programos rėmėjais. Ši programa pritraukia geriausius ir gabiausius moksleivius, kurie savo patirtį JAV galės panaudoti Lietuvos visuomenės labui ir tuo pačiu stiprins santykius tarp mūsų valstybių“ – sakė Ambasadorė McCarthy į visuotinį narių susirinkimą suvažiavusiems Amerikos prekybos rūmų nariams.

ExCEL programa skirta dešimtokams, kurie vienerius metus gyvena ir mokosi JAV. Per pirmuosius dvejus programos egzistavimo metus joje dalyvavo iš viso 10 mokinių ir dar tiek pat yra išvykę šiemet. Į Lietuvą jie sugrįš birželio mėn. Ši programa grįsta viešojo ir privataus sektorių partneryste ir yra bendrai remiama JAV valstybės departamento, verslo atstovų, fondų ir paskirų asmenų.

Ambasadorė McCarthy pridūrė, jog: „šie mokiniai gerai suvokia, kad be verslininkų paramos jie nebūtų turėję tokios galimybės.“

Vilma Radzevičienė
Viešųjų ryšių specialistė
JAV ambasada
+370 640 44748
radzevicienev@state.gov

 

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.