Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba atidarant Lietuvos ir Turkijos verslo forumą

2013-04-04

Jūsų Ekscelencija Prezidente,

Mieli ponai ir ponios,
 
nuoširdžiai džiaugiuosi galėdama pasveikinti Lietuvos ir Turkijos verslo forumą.

Tikiu, kad Jūsų šiandieninis vizitas, pone Prezidente, ir čia, verslo forume, užsimezgę kontaktai bei diskusijos bus dar vienas pozityvus žingsnis link tvirtesnio mūsų šalims bei visuomenėms naudingo dialogo.

Tiek Lietuva, tiek Turkija pasirinko Europos kelią. 
 
Lietuva tvirtai remia Turkijos integraciją į Europos Sąjungą. Esame pasirengę prisidėti prie derybų pažangos, kai Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungos Tarybai.

Europos Sąjunga, Lietuva ir Turkijos žmonės yra suinteresuoti artimesniu ES ir Turkijos bendradarbiavimu, pažanga derybose, vizų liberalizavimu ir glaudesniais tiesioginiais ryšiais.

Mūsų šalys užima gerą strateginę padėtį šiaurinėje ir pietinėje Europos žemyno dalyse. Tai suteikia mums natūralią galimybę stiprinti bendradarbiavimą transporto, logistikos ir tranzito sektoriuose. Memorandumas, kuris bus pasirašytas šiandien ir kuris sustiprins bendradarbiavimą vystant „Vikingo" projektą, yra puikus pavyzdys, kaip galime sujungti Baltijos jūros ir Juodosios bei Kaspijos jūrų regionus. 
 
Linkiu, kad ir kiti du šiandien pasirašomi susitarimai - tarp Lietuvos ir Turkijos verslo asociacijų bei nacionalinių transliuotojų - paskatintų aktyvesnius mūsų šalių ryšius. 
 
Mūsų šalys taip pat turi didžiulį bendrą potencialą skatinti inovacijas ir bendradarbiauti verslo ir mokslo srityse.
 
Kviečiame Turkijos mokslininkus ir verslininkus pasinaudoti Lietuvos penkiuose integruotuose mokslo, studijų ir verslo slėniuose sukurta infrastruktūra, įgyvendinant bendrus pramoninių mokslinių tyrimų ir plėtros projektus:
 
vykdant bendrą mokslinį darbą ir kuriant klasterius gyvosios gamtos mokslų sektoriuje, 
aukštųjų technologijų sistemose, žemės ūkio ir maisto produktų, energetikos, chemijos, 
kūrybinės pramonės šakose ir kitose srityse.
 
Didesnis Lietuvos ir Turkijos bendradarbiavimas - natūralus kelias siekiant abipusių tikslų. Sveikinu platų spektrą svarbių ir pagirtinų iniciatyvų, kurias Jūs aptarsite šiandien. 
 
Leiskite Jums visiems palinkėti daug sėkmės kuriant naujas idėjas, užmezgant naujus kontaktus ir plėtojant naujus ryšius.

Linkiu, kad šis forumas Jus įkvėptų ir būtų naudingas Jums ir Mūsų šalims.

Sėkmės ir ačiū Jums!

Aušrinė Vyšniūnaitė
Respublikos Prezidento spaudos tarnybos sekretorė
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija
2664018
spauda@president.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.