Aplinkos apsaugos ir Ekonomikos komitetai siūlo stabdyti skalūninių dujų išteklių paiešką

2013-03-20

Seimo Aplinkos apsaugos ir Ekonomikos komitetai bendrame posėdyje svarstę klausimą „Dėl  skalūnų dujų, Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklausančių išteklių, naudojimo“, priėmė tokius sprendimus:

 Kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir stabdyti paskelbtus konkursus skalūninių dujų išteklių paieškai, žvalgybai ir gavybai kol nebus parengta skalūninių dujų gavybos naudojimą reglamentuojanti teisinė bazė.Apsvarstyti galimybę valstybės biudžete numatyti lėšas angliavandenilių išteklių paieškos darbams.

Tokį sprendimą komitetai priėmė atsižvelgę į Lietuvos mokslų akademijos narių parengtą išvadą, suinteresuotų institucijų ir visuomeninių organizacijų atstovų nuomonę. Posėdyje dalyvavę akademikai teigė, kad geriausiu atveju būtų galima išgauti tik 10% skalūninių dujų, o ekonomiškai Lietuva gautų 2–20 % išteklių rinkos kainos. Akademikai pateikė tokias rekomendacijas:

Skalūninių dujų žvalgyba Lietuvos žemėse galima.Skalūninių dujų gavyba galima Lietuvos žemės gelmėse:įvertinus žvalgybos rezultatus geologiniu, technologiniu, aplinkosaugos, ekonomikos požiūriais;atlikus išsamų visam numatomo gavybos ploto ir laiko Poveikio aplinkai vertinimą;apibrėžus skalūninių dujų ir skalūnų dujų sąvoką Žemės gelmių įstatyme;patikslinus duomenų apie žemės gelmes apibrėžimą ir jų teikimo Valstybinei geologinės informacijos sistemai tvarką;užtikrinus šalies interesus atitinkančias pajamas bei kompensavimą galimam poveikiui aplinkai bei žmonių sveikatai.

Aplinkos apsaugos komiteto biuras

Darius Karvelis (tel. (8 5) 2396724, el .p. dakarv@lrs.lt)

 

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.