Pranešimas dėl AB Ūkio bankas turto, teisių, sandorių ir įsipareigojimų perdavimo AB Šiaulių bankas

2013-02-28

2013 m. vasario 23 d. Akcinė bendrovė Ūkio bankas, juridinio asmens kodas 112020136, buveinė registruota adresu Maironio g. 25, Kaunas, Lietuvos Respublika (toliau - "Ūkio bankas"), Akcinė bendrovė Šiaulių bankas, juridinio asmens kodas 112025254, buveinė registruota adresu Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuvos Respublika (toliau - "Šiaulių bankas") ir valstybės įmonė "Indėlių ir investicijų draudimas", juridinio asmens kodas 110069451, buveinė registruota adresu Algirdo g. 31, Vilnius, Lietuvos Respublika, kuri administruoja Indėlių ir investicijų draudimo fondą (toliau - "IDF"), pasirašė Ūkio banko turto, teisių, sandorių ir įsipareigojimų perdavimo sutartį (toliau - "Sutartis"), kurios pagrindu dalis Ūkio banko turto, teisių, sandorių ir įsipareigojimų yra perduodama Šiaulių bankui.
Pagal Sutartį Šiaulių bankas perima 1,9 mlrd. Lt vertės Ūkio banko turto (teisių) bei 2,7 mlrd. Lt vertės įsipareigojimų. 800 mln. Lt skirtumą tarp perimamų įsipareigojimų ir perimamo turto padengs IDF.
Ūkio banko turtas yra perduodamas Šiaulių bankui pagal preliminarų vertinimą, kurį atliko "KPMG Baltics", UAB (juridinio asmens kodas 111494971, buveinė registruota adresu Upės g. 21, Vilnius, Lietuvos Respublika), ir kurio rezultatai buvo patvirtinti Lietuvos banko valdybos. Siekiant tiksliai įvertinti perduodamą turtą bei įsipareigojimus, per 3 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo bus atliktas detalus perduoto turto ir įsipareigojimų galutinis vertinimas. Jeigu po galutinio vertinimo bus nustatyta, kad perduoto turto vertė yra didesnė nei parodė preliminarus vertinimas, tuomet Šiaulių bankas grąžins Ūkio bankui skirtumą tarp turto vertės pagal preliminarų vertinimą ir turto vertės pagal galutinį vertinimą. Jei po galutinio vertinimo būtų nustatyta, kad perduoto turto vertė yra mažesnė nei parodė preliminarus vertinimas, tuomet IDF sumokės Šiaulių bankui skirtumą tarp turto vertės pagal preliminarų vertinimą ir turto vertės pagal galutinį vertinimą (visa IDF įnašo suma negali būti didesnė nei 800 mln. Lt).
Pažymėtina, kad Sutartyje kaip papildomi saugikliai yra įtraukti keli kreditorių interesų apsaugos mechanizmai, kurie nėra numatyti Lietuvos Respublikos bankų įstatyme ar kituose teisės aktuose.
Visų pirma, Sutartis nustato keturis pirkimo opcionus skirtingiems Šiaulių bankui perduoto turto portfeliams. Ūkio banko kreditoriai turės galimybę per devynis mėnesius nuo Sutarties pasirašymo parduoti keturis skirtingus banko turto portfelius ir, jei šie portfeliai bus parduoti už aukštesnę nei galutinio vertinimo kainą, skirtumas tarp šių kainų atiteks Ūkio banko kreditoriams. Į nurodytus turto portfelius įeina: (a) į Šiaulių banko nuosavybę perduoto nekilnojamojo turto portfelis; (b) IV ir V rizikos grupių paskolų portfelis; (c) nekilnojamojo turto vystymu užsiimančių Ūkio banko dukterinių įmonių portfelis; bei (d) kita veikla užsiimančių Ūkio banko dukterinių įmonių akcijų (UAB Ūkio banko lizingo, GD UAB "Bonum publicum") portfelis.
Antra, jeigu Šiaulių bankui perduoto turto vertė po dvejų metų padidės, tuomet dalį vertės padidėjimo Šiaulių bankas turės grąžinti Ūkio banko kreditoriams. Ši taisyklė galios I ir II rizikos grupių paskoloms bei perimtam ir parduotam nekilnojamam turtui.
 
Laikinasis administratorius
Adomas Ąžuolas Audickas

 

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.