Seimo nario P. Gražulio pranešimas: Vitas Vasiliauskas privalo prisiimti asmeninę atsakomybę dėl Lietuvos finansų sistemos nestabilumo

2013-02-13

Pranešimas VIR

Lietuvos banko vaidmuo šalies ūkiui ir finansų sistemai yra labai svarbus, todėl Lietuvos Respublikos Konstitucijoje Lietuvos bankas yra tarp svarbiausių valstybės institucijų, kuriai yra keliami aukščiausi standartai. "Lietuvos banko misija yra puoselėti šalies pinigų, kredito ir atsiskaitymų sistemų patvarumą ir vientisumą, jų stabilų, patikimą ir efektyvų funkcionavimą, siekiant sudaryti palankias sąlygas optimaliai Lietuvos makroekonominei plėtrai, tačiau pastaruosius metus daugybė Lietuvos žmonių tiesiogiai patiria Lietuvos kredito ir atsiskaitymų sistemos nestabilumą, – teigia Seimo narys Petras Gražulis.

"Dabartinė situacija aiškiai parodo, jog Lietuvos Respublikos Centrinis bankas negali vykdyti nuoseklios priežiūros ir jam nepavyksta užtikrinti Lietuvos Bankų ir Kreditų unijų stabilaus, patikimo ir efektyvaus funkcionavimo, todėl yra būtina imtis ryžtingų sprendimų nedelsiant. "Snoro" banko nacionalizavimas, kuris Lietuvos finansų sistemai kainavo beveik 5mlrd. Lt, negana to, dėl Banko nacionalizavimo Lietuvai gali būti iškeltas 12 mlrd. litų ieškinys, Nacionalinės Kredito unijos žlugimas, "Švyturio" taupomosios kasos apribojimas aiškiai byloja apie prastą finansų rinkos dalyvių priežiūrą. Lietuvos banko valdyba privalo sistemingai ir nuosekliai vertinti kredito unijų ir bankų finansinę būklę, tačiau šie įvykiai byloja, jog jos priežiūra yra pavėluota. Visos šios problemos prasidėjo tada, kada Lietuvos Centriniam Bankui pradėjo vadovauti Vitas Vasiliauskas, todėl jis pats turėtų prisiimti asmeninę atsakomybę ir pasitraukti iš posto, o Seimas privalo nedelsiant sudaryti komisiją, kuri tirtų Lietuvos finansų sistemos nestabilumo priežastis", – kalbėjo parlamentaras Petras Gražulis.

Vitas Vasiliauskas paklaustas, kodėl pasirinktas būtent A. Audickas, sakė: "Vien vardas, antras vardas ir pavardė – reitingų agentūrose trys A (AAA) yra labai geras įvertinimas. Jis yra buvęs investicinis bankininkas. Antras dalykas – dirbęs su pašto-banko projektu. Trečias dalykas – jo kuravimo sritis buvo valstybės įmonių valdymas."

"Tokie banko valdytojo sprendimai kelia labai daug pagrįstų abejonių, ar A. Audickas yra kompetentingas būti Ūkio banko administratoriumi, kurio atlyginimas yra 45 tūkst. Lt už laiką iki ataskaitos pateikimo (mažiau nei savaitė) ir 45 tūkst. Lt mėnesinis atlyginimas. Skiriant tokį aukštą atlyginimą yra einama keliu, kuris veda banką prie bankroto. Toks indėlininkų lėšų švaistymas yra absurdiškas. Toks atlyginimas yra neproporcingas darbo apimčiai ir gerokai viršijantis Prezidento, Seimo Pirmininko atlyginimus", – kalbėjo Seimo narys P. Gražulis.


Seimo narys Petras Gražulis

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.