AB "Citadele" banko grupė Lietuvoje per 2012 m. uždirbo beveik 12,0 mln. litų pelno

2013-01-25

AB "Citadele" bankas kartu su dukterine bendrove UAB "Citadele faktoringas ir lizingas " per 2012 m. uždirbo 11,98 mln. litų konsoliduoto neaudituoto pelno – 131 proc. (arba 2,3 karto) daugiau nei per 2011 m.

Banko turtas per 2012 m., palyginus su 2011 m., padidėjo 9 proc. ir šių metų sausio 1 d. sudarė 1 029,7 mln. Lt (arba daugiau nei 1 milijardą litų). AB "Citadele" banko kapitalo pakankamumo rodiklis 2013 m. sausio 1 d. sudarė 22,47% (normatyvas 8%) ir yra vienas aukščiausių visame Lietuvos bankų sektoriuje. Banko likvidumo rodiklis sausio 1d. sudarė 44,69% ir žymiai viršijo privalomą normatyvinį rodiklį, kuris yra 30%.

Per 2012 m. "Citadele" bankas suteikė 83,7 mln. Lt naujų paskolų, didžiausią prioritetą skirdamas SVV įmonėms bei ūkininkams. INVEGOS duomenimis, "Citadele" bankas 2012 m. SVV įmonėms išduotų paskolų skaičiumi užėmė antrą vietą tarp bankų Lietuvoje, teikiančių paskolas įmonėms su INVEGOS garantijomis.

"2012-aisiais metais įdiegėme priemones pelningumui didinti ir rizikos valdymo sistemai tobulinti. Nuoseklų pajamų augimą lėmė paskolų bei kitų banko paslaugų ir produktų pardavimų augimas bei sėkminga iždo veikla. Dalį uždirbto pelno ir toliau investuosime į realios vertės pasiūlymų klientams sukūrimą, tobulindami banko paslaugas, ypač – interneto banko galimybes", - informavo "Citadele" banko Valdybos pirmininkė, Administracijos vadovė Alma Vaitkunskienė.

Bankas taip pat nuolat yra trejetuke pirmaujančių bankų, finansuojant žemės ūkio subjektus su Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijomis. Finansavimas su garantinių fondų garantijomis suteikia galimybę nedidelėms įmonėms gauti paskolą palankesnėmis sąlygomis. Lietuvos banko neseniai atlikto bankų mokėjimo paslaugų įkainių tyrimo duomenimis, "Citadele" banko mokėjimo paslaugų krepšelis yra vienas pigiausių Lietuvos rinkoje.

Apie AB "Citadele" banką:

AB "Citadele" banko 100% akcijų priklauso Latvijos AS "Citadele bankui". AS "Citadele banko" akcininkai – Latvijos valstybės UAB "Privatizavimo agentūra" ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas. "Citadele" grupės padaliniai veikia Baltijos šalyse ir kitose 8 šalyse. Lietuvoje "Citadele" banko grupei atstovauja AB "Citadele" bankas kartu su dukterine bendrove UAB "Citadele faktoringas ir lizingas" ir UAB "Citadele investicijų valdymas". AB "Citadele" banko padalinių tinklą Lietuvoje sudaro 13 klientų aptarnavimo padalinių bei Privačiosios bankininkystės padalinys. Banko klientai aptarnaujami ir 269 bankomatų tinkle, kurį kartu valdo 5 bankai Lietuvoje.

AB "Citadele" bankas yra vienintelis oficialusis "American Express" kreditinių kortelių išleidėjas ir aptarnaujantis bankas Lietuvoje.

AS "Citadele banka" 2012 m. Baltijos bendrovių valdymo instituto atliko tyrimo "Valstybinių įmonių valdymas Baltijos šalyse" metu gavo aukščiausius vertinimus ir buvo pripažintas geriausiai valdoma valstybės įmone Baltijos šalyse.

Rita Simanavičiūtė
Rinkodaros ir viešųjų ryšių departamento direktorė
AB "Citadele" bankas
Tel.: 2664715
rita.simanaviciute@citadele.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.