AB Ūkio banko vadovų pareiškimas

2013-01-25

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje kilus itin daug interpretacijų bei diskusijų AB Ūkio banko veiklos atžvilgiu, norime kategoriškai paneigti nepagrįstus kaltinimus ir užtikrinti, jog AB Ūkio bankas savo veikloje laikosi visų Lietuvos Respublikos įstatymų bei ES direktyvų, tame tarpe ir susijusių su pinigų plovimo prevencija.

Apgailestaujame, jog įvairios interpretacijos neretai kyla dėl netikslių formuluočių bei pernelyg supaprastinto situacijos aprašymo, praleidžiant tam tikrus teisinius aspektus, kurie tokiais atvejais yra itin svarbūs. Neretai bankas atsiduria nepalankioje situacijoje ir todėl, kad negali atskleisti kliento duomenų bei jų komentuoti. Mes tai darome tik įstatymų numatytais atvejais ir būdais.

Pastaruoju metu AB Ūkio bankas minimas siejant jį su vadinamąja S. Magnitskio byla. Banką suskubta viešai apkaltinti neva "išplovus" dideles pinigų sumas, nors joks tyrimas banko ar jo darbuotojų atžvilgiu nevyksta. Ši byla yra tarptautinė ir sukėlusi didžiulį rezonansą daugelyje valstybių, joje minima daugybė finansinių institucijų. AB Ūkio bankas, gavęs reikiamai procesiškai apiformintą dokumentą, pateikė visus reikiamus dokumentus ikiteisminio tyrimo įstaigai, kaip numatyta įstatymuose. Dar 2012 m. spalio mėn. gavome oficialų LR Generalinės prokuratūros patvirtinimą, jog joks tyrimas AB Ūkio banko ar kokių nors banko darbuotojų atžvilgiu dėl nusikalstamų veikų nebuvo pradėtas ar atliekamas. Faktas, jog bankas prisideda prie tyrimo pateikdamas reikiamus dokumentus teisėsaugos institucijoms, nėra pagrindas kaltinti galimai atlikus nusikalstamą veiką.

Svarbu pabrėžti, kad bankas atlieka savo tiesiogines funkcijas – vykdo finansines operacijas, taikydamas visas reikiamas pinigų plovimo prevencijos procedūras. Tačiau bankas negali ir neturi atlikti tyrimų dėl galimai nusikalstamų veikų – tai jau valstybinių institucijų prerogatyva ir atsakomybė, jos toliau sprendžia, kokias priemones taikyti, vykdant tyrimą. Bankas niekada nėra ir nebuvo suinteresuotas slėpti ar dengti galimas nusikalstamas veikas ir niekuomet to nedaro. Priešingai – bendradarbiaujame su teisėsaugos institucijomis ir savo įgaliojimų ribose prisidedame prie galimų nusikaltimų išaiškinimo. Tą ketiname daryti ir toliau, nepaisydami nepalankių bankui vertinimų.

Privertė nustebti ir dar vieno įvykio vieša interpretacija. 2010 m. gegužę Kauno miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos pareiškimą, pripažino Ūkio banke įvairių užsienyje registruotų įmonių sąskaitose esančius 11 mln. JAV dolerių, 765 tūkst. eurų ir 25 tūkst. Šveicarijos frankų bešeimininkiu turtu ir nusprendė juos perduoti valstybės nuosavybėn. Bankas ir vėl yra kaltinamas esą, per jį "išplauti" pinigai. Tačiau niekur neminima, jog būtent pats AB Ūkio bankas, vykdydamas griežtas pinigų plovimo prevencijos procedūras bei siekdamas užkirsti kelią galimam nusikaltimui, pranešė apie įtartinas operacijas teisėsaugos institucijoms ir aktyviai prisidėjo prie tyrimo.

Netikslios interpretacijos ir nepagrįsti kaltinimai apie neva vykdomas nusikalstamas veikas kenkia ne tik AB Ūkio banko reputacijai, bet ir nenaudingi visai šalies bankinei rinkai, net ir visos šalies įvaizdžiui. Galbūt vertėtų pasimokyti iš Estijos pavyzdžio, kur analogiškoje situacijoje, susijusioje su vadinamosios S.Magnitskio bylos tyrimu, pareigūnai taip pat deda visas pastangas prisidėti prie tarptautinio tyrimo, tačiau be reikalo nediskredituojamos savo šalies finansinės institucijos, viešai nesėjama nepagrįstų abejonių.

Ūkio bankas jau trečią dešimtmetį teikia patikimas finansines paslaugas Lietuvos žmonėms ir verslui. Mes gerai suprantame gyventojų bei verslo poreikius ir stengiamės į juos atsižvelgti. Kiekvieną dieną sąžiningai dirbame tam, kad mūsų paslaugos būtų naudingos ir prieinamos. Džiaugiamės, kad mūsų klientai tai vertina ir branginame jų pasitikėjimą. Ir toliau dėsime visas pastangas, kad šį pasitikėjimą pateisintume.

AB Ūkio banko vadovybė visus esamus ir būsimus klientus dar kartą užtikrina, jog bankas savo veikloje laikosi ir toliau laikysis visų Lietuvos Respublikos įstatymų bei ES direktyvų (tarp jų ir susijusių su pinigų plovimo prevencija). Banko veikla yra nuolat prižiūrima ir kontroliuojama atsakingų valstybinių institucijų. AB Ūkio bankas visada bendradarbiauja ir toliau bendradarbiaus su atsakingomis valdžios institucijomis įstatymų nustatyta tvarka, siekiant išaiškinti galimas nusikalstamas veikas.

Stebėtojų tarybos pirmininkė Edita Karpavičienė
Valdybos pirmininkas Arnas Žalys

Auksė Armonaitė Glodienė
Atstovė ryšiams su visuomene
AB Ūkio bankas
Tel.: 861435021
ub@ub.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.