Mažeikiuose baigti dumblo apdorojimo įrenginių statybos darbai

2013-01-14


2012 m. lapkričio pabaigoje pasirašytas Mažeikių dumblo apdorojimo įrenginių statybos darbų užbaigimo aktas – objektas pripažintas tinkamu naudoti. Mažeikiuose įrengti nauji ir modernūs nuotekų dumblo utilizavimo įrenginiai. Nuo šiol Mažeikių nuotekų valymo įrenginiuose susidarantis dumblas nebe sausinamas ir kaupiamas aikštelėse, o apdorojamas iki sausų granulių pavidalo. Toks būdas tvarkyti dumblą yra pažangesnis.

Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, dumblo aikštelėse sukaupti dideli dumblo kiekiai, kurių tvarkymas iki šiol naudojamais būdais kelia grėsmę aplinkai, nebeatitinka ilgalaikių visuomenės interesų, prieštarauja darnios plėtros principams. Šiai problemai spręsti reikia neatidėliotinai diegti modernesnes, našesnes ir aplinkai palankesnes dumblo tvarkymo technologijas bei sukurti nuotekų dumblo tvarkymo infrastruktūrą, leidžiančią panaudoti esamas dumblo sankaupas ir naujai susidarantį dumblą energetinėms reikmėms. Mažeikiuose šis tikslas jau įgyvendintas - įdiegtos pažangios technologijos padės tausoti aplinką.

Projektas finansuojamas iš ES Sanglaudos fondo, LR valstybės ir Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra". Bendra projekto vertė siekia 15.689.350,12 Lt be PVM.

UAB "Geotaškas"
info@geotaskas.lt

 

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.