F I N A N S A V I M A S : asociacijos finansavimas viešomis lėšomis

2011-01-26

2011 m. sausio 26 d. VšĮ „Eksportuojančioji Lietuva“ generalinis direktorius įsakymais patvirtino finansuojamų, į rezervinį sąrašą įtraukiamų ir pripažintų netinkamai finansuoti paraiškų sąrašus.

Įsakymas dėl finansuojamų/ į rezervinį sąrašą įtraukiamų įmonių grupinių eksporto iniciatyvų paraiškų, pateiktų pagal verslo misijų organizavimo remiamą veiklą, sąrašo patvirtinimo.

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.