Ūkio bankas teiks paskolas SVV įmonėms iš Atviro kredito fondo

2013-01-03

Ūkio bankas, pasirašęs Atviros kredito linijos sutartį su UAB „Investicijų ir verslo garantijos" (INVEGA), atliekančia INVEGOS fondo valdytojo funkcijas, teiks paskolas iš Atviro kreditų fondo (AKF) pagal atnaujintas kreditų teikimo sąlygas. Į AKF kreditus pretenduoti gali smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės. 

„Pakeitus kai kurias kreditų teikimo iš Atviro kreditų fondo sąlygas, bankai AKF lėšas smulkiajam ir vidutiniam verslui galės skolinti ilgiau nei buvo numatyta anksčiau, o sumažėjusi kreditavimo kaina prisidės prie verslo plėtros Lietuvoje", - teigia INVEGA direktorius Audrius Zabotka.

„Ūkio bankas turi sukaupęs didelės darbo su smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėmis patirties ir yra detaliai susipažinęs su šio verslo segmento poreikiais. Su INVEGA pasirašyta sutartis pagal patikslintas sąlygas leis suteikti kreditavimą SVV įmonėms su valstybės garantija dar palankesnėmis sąlygomis nei iki šiol ir taip užtikrinti jų veiklos tvarumą bei augimą", - sakė Ūkio banko valdybos pirmininkas Arnas Žalys.

Pasak A. Žalio, valstybės garantija leidžia paskolas gauti įmonėms, kurios neturi ar turi nepakankamai turto, kuris gali būti užstatomas bankui ir užtikrintų kredito grąžinimą. Valstybės garantija įmonėms taip pat leidžia ir sutaupyti, kadangi gali būti kompensuojama dalis palūkanų.

Kreditų, suteikiamų panaudojant INVEGOS fondo lėšas, skirtas priemonei „Atviras kreditų fondas" įgyvendinti paskirtis - investicijoms ir/ar apyvartinėms lėšoms. Kredito suma - iki 2 mln. litų (arba ekvivalentas eurais). Kredito grąžinimo terminas - ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 31 d. Per 12 mėnesių laikotarpį vienai įmonei gali būti suteikiami ne daugiau kaip du kreditai. Kredito palūkanos kintamos: skolinantis litais - 3 mėn. VILIBOR plius marža (ne didesnė nei 3,1 proc.), bet ne daugiau nei 8 proc. metinių palūkanų; kreditams eurais - 3 mėn. EURIBOR plius marža (ne didesnė nei 3,1 proc.), bet ne daugiau nei 6 proc. metinių palūkanų. Kredito grąžinimui užtikrinti gali būti įkeičiamas nekilnojamasis ar kitas turtas, pateikiamos INVEGA garantijos, kompensuojamos sumokėtos palūkanos.

Smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms šių metų lapkričio pabaigoje Ūkio banke teko daugiau kaip 90 proc. visų kreditavimo sutarčių. „Smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės yra itin aktyvios, jos ieško savo nišų ir įdeda daug pastangų, kad pasiektų savo tikslų. SVV ir šiemet matome kaip ekonomikos variklį, todėl tikimės, kad ir šių įmonių kreditavimas nuosaikiai augs", - pastebi A.Žalys. 

Ūkio bankas dalyvavo 2012 m. rugpjūčio mėn. paskelbtoje bankų atrankoje finansų inžinerijos priemonei AKF įgyvendinti. Atviro kredito fondui buvo papildomai skirta 50 mln. Lt ir šiuo metu fondą sudaro 150 mln. litų. AKF lėšų naudojimo laikotarpis - iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Ūkio bankas yra pirmasis komercinis bankas Lietuvoje, jau trečią dešimtmetį teikiantis finansines paslaugas plačiame nuosavame klientų aptarnavimo tinkle, kurį sudaro daugia kaip 60 padalinių visoje šalyje. Ūkio bankas aktyviai bendradarbiauja su verslo įmonėmis, teikdamas joms aktualius finansinius sprendimus ir pasiūlymus. Bankas ypač daug dėmesio skiria smulkiajam ir vidutiniam verslui bei įmonėms, dirbančioms šalies regionuose.

Atviras kreditų fondas - tai 2009 m. balandžio mėn. įsteigto INVEGOS fondo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis administruojama finansų inžinerijos priemonė „Atviras kreditų fondas" (AKF). AKF tikslas - sudaryti atviros kredito linijos sutartis su atrinktais bankais, kurie, priėmę sprendimą suteikti nustatytus reikalavimus atitinkantį kreditą, kreipiasi į INVEGĄ dėl AKF lėšų (ne daugiau kaip 75 proc. kredito sumos) skyrimo SVV subjektui finansuoti. Kreditus iš AKF lėšų INVEGOS atrinkti bankai gali suteikti SVV subjektams, investicijoms ar apyvartiniam kapitalui finansuoti. AKF lėšų dalis banko suteikiamame kredite SVV subjektui negali viršyti 75 proc. ir 1,5 mln. Lt.

Daugiau informacijos:

Auksė Armonaitė Glodienė

AB Ūkio bankas atstovė ryšiams su visuomene

Tel. 8 614 35021, faks. (8 37) 32 31 88

El. paštas a.armonaite@ub.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.