Seimas patvirtino 2013 m. valstybės biudžetą

2012-12-20

Pranešimas VIR

(iš plenarinio posėdžio)

Seimas plenariniame posėdyje patvirtino 2013 metų valstybės biudžetą - 25 mlrd. 696 mln. litų pajamų, 26 mlrd. 436 mln. litų asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti (išlaidos ir pajamos nurodytos su Europos Sąjungos ir kitų užsienio šalių finansinės parama). Asignavimai pajamas viršija šiek tiek daugiau kaip 740 mln. litų.

Už 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą (projektas Nr. XIP-4917(2) balsavo 103 Seimo nariai, prieš - 2, susilaikė 28 parlamentarai.

2013 metų nacionalinio biudžeto, kuris apima valstybės ir savivaldybių biudžetus, pajamos (be ES ir kitos paramos lėšų - 7 mlrd. 546 mln. litų) sudarys beveik 21 mlrd. 390 mln. litų, o išlaidos be ES paramos lėšų - 22 mlrd. 130 mln. litų, t. y. beveik 407 mln. litų daugiau nei 2012 metais. Nacionalinio biudžeto išlaidos kitais metais didėja dėl pirmininkavimo ES Tarybai, skolos aptarnavimo (palūkanų mokėjimo), didėjančių įmokų į ES biudžetą ir dėl siūlymo padidinti minimaliąją mėnesinę algą iki 1000 litų nuo 2013 m. sausio 1 d.

Valstybės biudžeto išlaidos be Europos Sąjungos paramos 2013 metais sudarys apie 18 mlrd. 890 mln. litų, pajamos - apie 18 mlrd. 150 mln. litų. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams sudarys beveik 3 mlrd. 131,7 mln. litų, bendrosios dotacijos kompensacijos - 194 mln. 7 tūkst. litų. Mokinio krepšelio dydis 2013 metais nesikeis ir sieks 3 310 litų.

Daugiausia pajamų 2013 metais numatoma gauti iš pridėtinės vertės mokesčio - 9 mlrd. 291 mln. litų (4,1 proc. daugiau nei pagal patvirtintą 2012 metų planą). Iš gyventojų pajamų mokesčio numatoma gauti 4 mlrd. 282 mln. litų (13,3 proc. daugiau nei 2012 m.). Akcizų kitąmet numatoma surinkti 3 mlrd. 523 mln. litų (4,1 proc. daugiau nei 2012 m.). Iš pelno mokesčio kitąmet planuojama gauti apie 1 mlrd. 281 mln. litų (4,4 proc. daugiau lyginant su 2012 metų planu). Planuojama, kad visos valstybės valdomos įmonės (įskaitant AB bei UAB) į valstybės biudžetą perves apie 214 mln. litų dividendų. Daugiausia grąžos tikimasi iš energetikos ir transporto srities įmonių.

Pagal asignavimus sritims socialinei apsaugai iš nacionalinio biudžeto 2013 m. numatyta skirti 3 mlrd. 241 mln. litų asignavimų, švietimui - 5 mlrd. 262 mln. litų, sveikatos apsaugai - 1 mlrd. 803 mln. litų nacionalinio biudžeto lėšų. Ekonomikai planuojama skirti 2 mlrd. 512 mln. litų, aplinkos apsaugai - 390 mln. litų, viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai - 1 mlrd. 542 mln. litų, gynybai - 1 mlrd. 115 mln. litų, poilsiui, kultūrai ir religijai - 969 mln. litų nacionalinio biudžeto lėšų.

Šį įstatymą Seimas priėmė konstatuodamas, kad Lietuvos Respublikai 2009 metais yra pradėta perviršinio deficito procedūra, kuri šiuo metu dar nėra nutraukta, taip pat atsižvelgdamas į tai, kad 2013 metais planuojamos nacionalinio biudžeto ir valstybės socialinės apsaugos fondų pajamos iš mokesčių ir socialinio draudimo įmokų vis dar yra 10,5 proc. mažesnės net už 2008 metų pajamų lygį, kai valstybės grynojo turto mažinimo sąskaita buvo išmokėti padidintų dydžių atlyginimai ir pensijos.

 

Rimas Rudaitis,

Ryšių su visuomene skyrius (tel. 239 6132)

Gedimino pr. 53, VILNIUS 01109

Kontaktai: rsv@lrs.lt, tel.: (8 5) 239 6666, 239 6206, faks. 239 6556

 

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.