Smulkiųjų ir vidutinių verslininkų ginčus su finansų įstaigomis padės spręsti Vilniaus komercinio arbitražo teismas

2012-12-13

Lietuvos banke vykusiame susitikime su verslo asociacijų atstovais aptarta, kaip smulkiojo ir vidutinio verslo ginčus su finansų įstaigomis galėtų padėti spręsti Vilniaus komercinio arbitražo teismas (VKAT).

Smulkiojo ir vidutinio verslo ginčų su finansų įstaigomis sprendimas yra opi problema smulkiajam verslui - nagrinėjimas teisme dažnai trunka ilgai, yra brangus ir neefektyvus, bet alternatyvos jam iš esmės nėra.

"Kalbėdamiesi su smulkiojo verslo atstovais, iš pradžių galvojome apie atskiros institucijos tokiems ginčams spręsti sukūrimą, tačiau vėliau nusprendėme, kad bent iš pradžių geriau pasinaudoti jau esama infrastruktūra, tad kreipėmės į Vilniaus komercinio arbitražo teismą. Džiugu, kad jis, atsižvelgęs į smulkiojo ir vidutinio verslo ypatumus, pateikė būtent šiam segmentui prieinamą - tiek procedūrų, tiek kainos požiūriu - pasiūlymą", - sako Lietuvos banko Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento direktorius Vilius Šapoka. 

Lietuvos banke vykusiame susitikime VKAT pristatė suprastintą ginčų iki 200 tūkst. Lt nagrinėjimo tvarką. Tokiuose ginčuose būtų naudojama VKAT patvirtinta (standartizuota) ieškinio pareiškimo forma, ginčai būtų nagrinėjami rašytinio proceso tvarka, o konkretus ginčas turėtų būti išnagrinėtas ir sprendimas byloje priimtas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo bylos perdavimo arbitražo teismui dienos (tik išimtiniais atvejais šis terminas galėtų būti pratęsiamas dar 2 mėnesiams).

Pristatydamas arbitražo teismo pasiūlymą, VKAT pirmininkas, akademikas prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius pabrėžė tokius jo privalumus: ginčai būtų sprendžiami greitai, kokybiškai, konfidencialiai ir nešališkai. Be to, VKAT sprendimas yra šalims galutinis ir neskundžiamas nei apeliacine, nei kasacine tvarka - jis gali būti panaikintas tik esant esminiams procesiniams pažeidimams arba dėl prieštaravimo viešajai tvarkai. Nešališkumui užtikrinti iš Lietuvos bankų asociacijos ir smulkiojo bei vidutinio verslo atstovų galėtų būti sukurta taryba, kuri šiems ginčams spręsti sudarytų rekomenduojamų arbitrų sąrašą, iš kurio, ginčo šalims nesusitarus kitaip, VKAT skirtų arbitrus.

"Pritariame šiai iniciatyvai ir palaikome ją, nes tai reali alternatyva ginčų sprendimui teismuose ir didelis palengvinimas verslininkams. Vis dėlto tai nėra panacėja ir visų problemų, su kuriomis susiduria smulkusis ir vidutinis verslas bendraudamas su finansų įstaigomis, neišspręs. Visoms suinteresuotoms pusėms reikėtų toliau siekti, kad valstybės garantuojama teisinė pagalba būtų efektyvesnė ir realiai prieinama smulkiajam verslui", - pabrėžia V. Šapoka.

Lietuvos banko inicijuotame susitikime dalyvavo atstovai iš Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos, Lietuvos bankų asociacijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir VKAT.

Suprastintą ginčų nagrinėjimo tvarką VKAT valdyba planuoja patvirtinti 2012 m. gruodžio 17 d.

LB viešųjų ryšių skyrius

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.